Yrkessjåføropplæring

YRK1.JPG

Yrkessjåførkurs (lærlinger)

Kurset er for lærlinger med lærekontrakt i yrkessjåførfaget og bestått Vg2 Transport og logistikk.
Kurset er utgjør første delen av læretiden innen Yrkessjåførfaget.
Kurstilbudet er en landslinje, som betyr at det kan søkes plass uansett hvor i landet en bor.

Det gjennomføres to kurs i året:

 • Kursstart: januar og august
 • Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni
 • Plass søkes via et opplæringskontor i yrkessjåførfaget eller en godkjent lærebedrift
 • Husk også vigo-søknad på læreplass

Kurset gir opplæring til førerett i klasse C og CE eller D avhengig av lærekontrakten.

I løpet av kurset vil det bli avholdt teoretiske og praktiske førerprøver i:

 • klasse C (lastebil)
 • klasse CE (vogntog)
 • klasse D (buss)

Inntakskrav på yrkessjåførkurs for lærlinger i yrkessjåførfaget:

 • 18 år
 • Kompetansebevis / Vitnemål fra VG 2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift).
 • Førerkort klasse B.
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

19–ukers kurs (over 21 år)

Dette kurstilbudet er en landslinje. Dette betyr at dere kan søke plass hos oss uansett hvor i landet du måtte bo.
Det gjennomføres to kurs i året.

 • Kursstart: januar og august
 • Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni

Vi tar imot søknader hele året.

Her finner du søknadsskjema 19 ukers yrkessjåførkurs

I løpet av kurset vil det bli avholdt teoretiske og praktiske førerprøver i:

 • klasse C (lastebil)
 • klasse D (buss)
 • klasse CE (vogntog)

Andre eksamener er:

 • Yrkessjåførkompetanse godstransport
 • Utvidelse av yrkessjåførkompetanse - persontransport
 • ADR - grunnutdanning - stykkgods
 • Teoretisk og praktisk prøve til truckførerbevis (inntil 10 tonn)

I tillegg til førerkortopplæring, inneholder kurset også en transportrelatert utdanning som dekker Gods- og Persontransport henhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften). Denne opplæringen består av 6 moduler og er delt i fire hovedområder:

 • Bransjeteknikk – hentet fra Læreplan VG2  Transport og Logistikk
 • Transport og Logistikk – hentet fra Læreplan VG2  Transport og Logistikk
 • Transport – hentet fra Læreplan VG 3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget
 • Planlegging og drift – hentet fra Læreplan VG 3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget

Dette gir deg delkompetanse i forhold til fagbrev for yrkessjåfør, bygger du på med resterende teori vil du etter å ha praktisert yrket i minst 4 ½ år kunne gå opp til fagprøve. Normalt er praksiskravet til fagbrev 5 år, men vårt kurs gir deg 6 måneder fradrag i denne praksistiden.

Finansiering kan du søke hos Statens Lånekasse for Utdanningwww.lanekassen.no/

Kursplassene fordeles mellom søkere til dette kurstilbudet og elever med lærekontrakt i yrkessjåførfaget. Rettighetselever som har lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.

Inntakskrav på 19 ukers yrkessjåførkurs:

 • 21 år eller eldre

 For å komme inn på kurset i vårhalvåret må du ha fylt 21 år før 1. april,  for å komme inn på høstkurset må du ha fylt 21 år før 1. oktober.

Du må ha vitnemål / årskursbevis eller kompetansebevis fra ett av følgende grunnkurs/Vg1-kurs: 

 • Studieforberedende Vg1
 • Service og samferdsel Vg1
 • Teknikk og industriell produksjon - Vg1
 • Mekaniske fag - Grunnkurs
 • Elektrofag - Grunnkurs
 • Allmennfag - Grunnkurs
 • Økonomiske og administrative fag - Grunnkurs

I tillegg må følgende krav tilfredsstilles:

 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

 Søknadsskjema 19 ukers yrkessjåførkurs

ole vig buss

Har du spørsmål, kontakt avdelingsleder:

Sist oppdatert 02.09.2020