Ungdataundersøkelsen 2024

ungdata.png

Gjennomføring av Ungdataundersøkelsen 2024

UngData-undersøkelsen skal gjennomføres i perioden uke 9-14. I Trøndelag skal undersøkelsen gjennomføres i alle kommuner som har videregående skoler, og elever fra 5.trinn – Vg3 (til og med 19 år) skal delta i undersøkelsen.

UngData-undersøkelsen er en mulighet for ungdommene å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag. Rapporten fra undersøkelsen gir kommunen og fylkeskommunen nyttig kunnskap i arbeidet med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men skolen vil oppfordre til deltakelse.

Mer informasjon om gjennomføring av undersøkelsen, hva undersøkelsen spør om, hvordan en kan reservere seg mot å delta osv, finner dere i det vedlagte infoskrivet som alle elever og alle foresatte til elever under 18 år må lese.

NB: elever som er 20 år eller eldre kan dessverre ikke delta.

Berit Selbæk
Assisterende rektor
74 17 70 09 98 61 14 81
Sist oppdatert 12.02.2024