Fravær

Fraværsgrensen er omtalt i forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd.

Du kan også lese mer om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 

Her kan du lese informasjonsskrivet fra Trøndelag fylkeskommune:

Fraværsgrense - informasjon elev foresatt.pdf

Sist oppdatert 10.04.2018