Fraværsreglene fra 11. oktober

sengeliggende - syk.jpg

Etter høstferien gjelder de vanlige reglene for fraværsgrense og fraværsføring igjen

Direktør for utdanning 6. oktober 2021 

Dette gjelder fortsatt:
Du skal ikke møte på skolen hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Dette gjelder også selv om symptomene er milde. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon
Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Etter 11. oktober må du levere legeerklæring for å få unntatt sykdomsfravær fra fraværsgrensa 
Nasjonale myndigheter har bestemt at unntaket fra fraværsreglene oppheves 11. oktober. Det betyr at du hvis du må holde deg hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller annen sykdom

  • fortsatt kan levere egenmelding eller melding fra foresatte, men da teller fraværet mot fraværsgrensa.
  • også kan levere legeerklæring. Da teller fraværet ikke mot fraværsgrensa.

Fraværsgrensa er på 10%. Det er altså ikke et krav at du dokumenterer sykdomsfravær med legeerklæring så lenge du til sammen har under 10% fravær i faget.

Her kan du lese mer om de ordinære fraværsreglene for videregående skole:

Fraværsgrense - informasjon elev foresatt - gjeldende fra august 2021

Fraværsgrense - Rundskriv Udir-3-2016 inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser-oppdatert juni 2021

Sist oppdatert 07.10.2021