Restaurant- og matfag

Ole Vig videregående skole tilbyr utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.
På Vg1 får elevene en innføring i alle 11 fagbrevområdene som utdanningsprogrammet kan ende opp i.

Skolen tilbyr Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg2 Baker og konditor


Vg1 Restaurant og matfag

Tverrfaglige ferdigheter innen sjømatfag, kjøttfag, baker og konditorfag og kokk og servitørfag.

Grunnleggende ferdigheter innenfor tilberedningsteknikker og håndverksteknikker.

Grunnleggende råvarekunnskap om kjøtt og fisk, melk og korn, frukt og grønt og drikkevarer.

Vi har fokus på at elevene skal få kunnskap om særegenheten til alle 11 fagbrevområder innen restaurant- og matfag.

I faget yrkesfaglig fordypning får elevene møte fagpersoner fra bedrifter som deltar i undervisning på skolen i tillegg til at elevene utplasseres i bedrift. Dette foregår i 6 hele uker fordelt gjennom skoleåret.

Undervisning i programfag foregår minst 2 hele dager på kjøkken i tillegg til teoriundervisning på klasserom/verksted. Programfagslærere og fellesfagslærere samarbeider om å gjøre fellesfagene virkelighetsnære til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Du lærer

Grunnleggende tilberedningsteknikker og håndverksferdigheter
Om kosthold, næringsmidler og ernæring
Tilberedning og servering av mat
Behandling av råvarer, mat og drikke
Om mattradisjoner og nye trender
Om fagenes særegenhet

Du bør være

Nysgjerrig og kreativ
Praktisk anlagt og ha godt håndlag
Serviceinnstilt
Glad i å jobbe sammen med andre

 Du kan bli

Fagbrevområdene:
Kokk, ferskvarehandler, ernæringskokk eller servitør
Baker eller konditor
Slakter, pølsemaker eller kjøttskjærer
Fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon

Vi tilbyr disse programområdene

Velg restaurant- og matfag fordi:

Klassestørrelse på 15-20 elever gir godt samhold, gode relasjoner og skaper trygghet i opplæringen.
Virkelighetsnær opplæring gjennom samarbeid med bransjen og ulike selskapsoppdrag
Mye praksisrettet opplæring og praksis i bedrift
Du lærer å løse utfordringer på en kreativ måte

 • Andre år

  Vg2 Kokk- og servitørfag

  Fordypning i restaurantkokk, ferskvarehandler, servitør.
  For restaurantkokken blir rettene blir mer avansert, detaljert og ofte flere retter. Servitøropplæringen innebærer drikkelære, servering og kundebehandling. Ferskvarehandleren lærer seg å legge opp en innbydende disk og må ha kunnskap om produktene som selges.
  Ernæringskokken lærer om riktig tilpasset kost til alle brukergrupper. Alle elevene er innom de ulike fagene ila året.


   I faget yrkesfaglig fordypning legger vi vekt på at elevene finner riktig bedrift og sikrer seg læreplass. Skolen har nært samarbeid med flere av restauranter og institusjoner i nærområdet som gjennomfører en «takeover» med våre elever.

  Utplassering i bedrift går over 6 hele uker. 2-3 av disse ukene foregår som regel gjennom praksis i utlandet, skolen har et samarbeid med flere hoteller i Puerto Rico, Spania. Skolen søker om støtte til å gjennomføre denne internasjonaliseringen.

  På slutten av skoleåret skal elevene opp til en tverrfaglig praktisk eksamen. All undervisning er derfor eksamensrettet.

  For elever som ønsker det er det mulig å delta på både teamkonkurranser og individuelle konkurranser for kokk og servitørfag.

  Skolen har fagkompetanse innen både kokkefaget og servitørfaget.

  Vg2 Baker og konditor

  Fordypning i bakerfaget og konditorfaget.
  Bakeren lærer seg å lage alle typer gjærbakst, wienerbakst og annen type bakst. Konditoren lærer seg å lage forskjellige typer kaker, desserter og pynt. Alle elevene er innom de ulike fagene ila skoleåret.

  I faget yrkesfaglig fordypning legger vi vekt på at elevene finner riktig bedrift og sikrer seg læreplass. Skolen har samarbeid med flere bedrifter innenfor baker og konditorfagene som gjør at deler av opplæringen kan legges i bedrift hver uke. Utplassering i bedrift går over 6 hele uker i tillegg.

  Skolen har fagkompetanse innen bakerfaget og innhenter nødvendig fagkompetanse innen konditorfaget der det er nødvendig.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no