Velkommen til nytt skoleår

Ole Vig.jpg

Velkommen til nytt skoleår ved Ole Vig vgs. 2020-21. Her finner du informasjon om skolestarten.

Informasjonsskriv til elever og foresatte


Inntak
Inntaket foregår via Inntakskontoret i fylkeskommunen. Kontaktinfo finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/inntak-videregaende-opplaring/kontakt/ 
1. gangs inntak er ca. 10. juli med svarfrist 17. juli. 
2. gangs inntak er ca. 7. august med svarfrist 11. august

Fra og med 10. august kan skolen kontaktes direkte om inntak. 

Oppmøte første skoledag 
Første skoledag for elever er mandag 17. august. På grunn av krav om smittevern vil skolestart bli organisert litt annerledes i år. Elevene skal møte opp på sted og tidspunkt som angitt i dokumentet nedenfor, og vi ber om at man ikke møter opp mer enn 5 minutter før oppsatt tid slik at vi unngår å blande de ulike elevgruppene. Av smittevernhensyn oppfordrer vi også de som har mulighet til å unngå å bruke offentlig transport om å gå, sykle eller bruke privat transport til skolen. 

Vi tar smittevern på alvor, og minner om håndhygiene, kravene til avstand og at man skal holde seg hjemme om man er syk. Dersom man ikke kan møte pga. sykdom er det viktig at skolen får beskjed.

OVERSIKT OVER TID OG STED FOR OPPMØTE FØRSTE SKOLEDAG

Ta med pc og skrivesaker. Vi ønsker også at alle elever har med seg hodetelefoner/ørepropper hver dag.

Kantina vil være åpen.

Du finner informasjonsbrev om de enkelte utdanningsprogrammene i menyen til høyre (eller nederst i saken om du leser på mobil).


Skyss
Søk om skoleskyss via denne siden: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/Sist oppdatert 14.08.2020