Velkommen til nytt skoleår - høsten 2023

Ole Vig.jpg

Velkommen til nytt skoleår ved Ole Vig vgs. 2023-24. Nytt skoleår starter torsdag 17. august.

Her vil det komme viktig informasjon som har med skolestarten å gjøre. Følg med.
En del utdanningsprogram og linjer har egne velkomstbrev med litt ekstra informasjon, disse finner du i kolonnen til høyre på siden (på mobil: helt i bunn av siden).  

En hilsen til deg som elev fra skolens nye rektor Ingrid Stenøien

Oppmøte første skoledag - tid og sted for alle klasser. 

Voksenopplæringen starter med informasjonsdag torsdag 24. august. Alle voksne får direkte velkomstmelding med mer informasjon.

Vi får en del spørsmål om inntak til skolen og ventelister. I perioden 17. juli til 6. august er det ingen som kan svare på slike spørsmål ved skolen da det er ferietid. Fra og med 7. august vil vi kunne svare på dette, og i hovedsak kan du henvende deg til studieleder Vegar Wold

Elev-PC: som ny elev i videregående opplæring kan du kjøpe Elev-PC gjennom fylkeskommunens avtale med Elkjøp. Åpner ca. midt i juli.
Mer informasjon om Elev-PC finner du her. 

Sist oppdatert 09.08.2023