Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk omfatter utdanning innen byggevirksomhet, anleggsarbeid, terrengarbeid og tekniske anlegg. Du arbeider med trekonstruksjoner, utvendig og innvendig utforming og innredninger av bygg, mur, puss, stein og betongarbeid. Sammen med dine arbeidskamerater jobber du svært virkelighetsnært med praktiske oppgaver der dere må samarbeide for å bli ferdig med produktet.  

 

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Siden er under redigering

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no

 • Første år

  I yrkesfagene på Vg1 arbeides det med praktiske oppgaver inne på skolen. I faget YFF, yrkesfaglig fordypning, kan du velge å være utplassert i bedrift en dag i uka. I fellesfagene jobber vi med yrkesretting for å skape relevans i fagene slik at opplæringen blir variert.

 • Andre år

  Gravemaskin på anleggslinja. Foto: Ole Vig vgs

  Vg2 Anleggsteknikk

  Inntaksgrunnlag: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 Teknologi og industrifag (TIF).  

  Vg2 Anleggsteknikk rekrutterer til følgende sluttkompetanser:

  • Anleggsmaskinførerfaget  
  • Anleggsrørleggerfaget  
  • Asfaltfaget  
  • Banemontørfaget  
  • Brønn- og borefaget 
  • Fjell- og bergverksfaget  
  • Vei- og anleggsfaget  
  • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget  

  Vg2 Anleggsteknikk disponerer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere. Skolen har egne øvingsfelt i nærheten av skolen der grunnopplæringen foregår. Vi jobber med realistiske oppdrag som veibygging, graving og planering av tomter, parkeringsplasser og lignende.

  Hovedsakelig tar vi oppdrag for kommuner, lag og foreninger.  

  I fagene produksjon og bransjelære lærer man maskinkjøring, boring og sprengning, stikking og nivellering, grøfter og ledningsarbeid ( ADK ), veg- og baneoppbygging og HMS (helse, miljø og sikkerhet ).  
  I yrkesfaglig fordypning velger elevene mål fra læreplanene til vg3 for de forskjellige fagene. Dette faget består av noe praksis i bedrift og resten i skolen.

  Internasjonalisering:
  Vg2 Anleggsteknikk har samarbeid med Råstoffskolen på Sisimiut – Grønland. Elevene som ønsker å gå for sluttkompetanse innen Fjellarbeiderfaget får mulighet til å søke for å delta i utvekslingsopphold på 3 uker. Utvekslingen finansieres av Erasmus+.

  vilbli.no

  Vg2 Betong og mur

  Vg2 betong og mur rekrutterer til følgende sluttkompetanser:

  • Betongfagarbeider
  • Murer- og flislegger

  Betongfagarbeider (fagbrev)

  Som betongarbeider kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere, Statkraft eller og murer- og tømrermestre. 

  Sentrale arbeidsoppgaver 

  • fundamentering
  • forskaling og armering
  • utstøping av betong, produksjon g montering av betongelementer, betongrehabilitering
  • branntetting og fuging
  • tegning- og konstruksjonsforståelse
  • rigging og drift av byggeplass

  Personlige egenskaper

  Betongfaget krever selvstendige utøvere som er kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre. Du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig og ha godt håndlag. 
  Kilde tekst: vilbli.no 

   
  Kilde: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

  Murer- og flislegger (svennebrev)

  Som murer- og flislegger kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  • teglsteinsmuring og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

  Personlige egenskaper

  I murer- og flisleggerfaget er mange moderne hjelpemidler tatt i bruk, men tradisjonelle håndverksmessige metoder dominerer fortsatt faget. Du må ha godt håndlag, praktisk sans, være nøyaktig og ha god fysikk. Murer- og flisleggeren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne arbeide planmessig.
  Kilde tekst: vilbli.no  

   

  Kilde: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

  Vg2 Tømrer

  Opplæringen er basert på et tett samarbeid med bedrifter og opplæringskontor for at eleven skal få lærekontrakt i faget. Den praktiske opplæringen er en kombinasjon av utplassering syv hele uker i bedrift, i tillegg til en dag i uka, og oppdrag for kunder som bygging av garasjer og ulike typer tilbygg.

  Kilde: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no