Driftsavdeling

Vaktmestertjenesten


Vaktmesterteamet ledes av driftsleder Jostein Opheim,  908 76 229
Skolens vaktmestre bidrar til at skolen er et godt sted å være for elever og ansatte ved at bygninger og uteareal  har en best mulig standard
De har ansvaret for alle tekniske installasjoner, brannutstyr, bygninger, inventar, uteareal, låsing, vedlikehold, snørydding etc.

Det er svært mange henvendelser til vaktmestrene i løpet av et år, og mange oppgaver som skal løses.

Bestilling av ordinære oppdrag:

For å ha en enkel og oversiktlig prosess med registrering og oppfølging  av oppdrag er det  lagt opp til et eget «bestillingssystem» for dette .
Vi ønsker at du som har behov for å bestille et oppdrag eller har henvendelser om mangler som bør utbedres  gjør dette ved å sende en mail til følgende adresse:

Ansatte finner mailadressen ved å søke på «Ole Vig VGS Vaktmester»  i adresseboka

Akutte oppdrag:

Dersom det er oppdrag / henvendelser som er akutt må det tas direkte kontakt med vaktmester ved henvendelse vaktmesterkontoret eller på interntelefon 74 17 65 33 Denne telefonen er betjent hverdager fra kl. 07.00-21.30. 

Renholdsavdelingen

Renholdsteamet ledes av renholdsleder Tove Sallaup, 918 61 590 

Skolens renholdsavdeling har ansvar for renhold av skolens bygninger -ca 22 000 m2 .

Vi er helt avhengige av at alle elever og ansatte rydder etter seg og hjelper til med å holde orden:

  • Det er ikke tillatt med mat og drikke i klasserommene (unntatt vannflasker)
  • Elevene skal ikke oppbevare lærebøker, skolevesker ol i klasserom utenom timene.
  • Etter avsluttet time ryddes klasserommet, stoler og pulter settes på plass og vinduer lukkes.
  • Klasserommene skal være låst i friminuttene og når de ikke er i bruk .
  • Lærer har ansvar for å se til at klasserom er ryddet når elevene forlater rommet og at evt skader på rom eller inventar meldes snarest til vaktmester
  • alt avfall legges i riktig oppsamlingsenhet
  • kopper og bestikk mv bringes  tilbake til kantina
Sist oppdatert 10.04.2018