Driftsavdeling

Vaktmestertjenesten

Vaktmesterteamet ledes av driftsleder Audun Haugen
Mobil: 908 39 745
E-post:  

Skolens vaktmestre bidrar til at skolen er et godt sted å være for elever og ansatte ved at bygninger og uteareal har en best mulig standard.

De har ansvaret for alle tekniske installasjoner, brannutstyr, bygninger, inventar, uteareal, låsing, vedlikehold, snørydding etc.

Det er svært mange henvendelser til vaktmestrene i løpet av et år, og mange oppgaver som skal løses.

Bestilling av ordinære oppdrag:

For å ha en enkel og oversiktlig prosess med registrering og oppfølging av oppdrag er det lagt opp til et eget «bestillingssystem» for dette .

Vi ønsker at du som har behov for å bestille et oppdrag eller har henvendelser om mangler som bør utbedres gjør dette ved å følge denne linken og legge inn nødvendige opplysninger:

SKJEMA - OPPDRAG

Akutte oppdrag:

Dersom det er oppdrag / henvendelser som er akutt må det tas direkte kontakt med vaktmester ved henvendelse vaktmesterkontoret eller på interntelefon 7417 6533 Denne telefonen er betjent hverdager fra kl. 07.00-21.30. 


Renholdsavdelingen

Renholdsteamet ledes av renholdsleder Gunn Kari Nytrøen
Mobil: 916 05 937
E-post: 

Skolens renholdsavdeling har ansvar for renhold av skolens bygninger, Stjørdal tannklinikk, Trøndelag høyere yrkesfagskole og Stjørdal voksenopplæringssenter -ca 22 000 m2 .

Vi er helt avhengige av at alle elever og ansatte rydder etter seg og hjelper til med å holde orden:

Den enkelte elev har ansvar for:
-at det er orden på og omkring egen pult.
-Elevene skal ikke oppbevare lærebøker, skolevesker ol. på klasserom utenom timene dersom man ikke skal bruke rommet videre etter friminuttet
-at alt avfall tas med ut av klasserommet og kildesorteres til riktig avfallsbeholder 

 Den enkelte lærer har ansvar for:
-å melde fra til vaktmester dersom noe i rommet ikke fungerer slik det skal
-å sørge for at det er god orden i klasserommet og se til at den enkelte elev gjør sine plikter
 -Lærer som har siste time i klasserommet for dagen har ansvar for å se til at vinduene lukkes, rommet ryddes, tavle tørkes av og pultene og stolene settes på plass


Sist oppdatert 15.04.2024