Skole i utlandet

Utvekslingsår i utlandet på Vg2:

Flere av våre elever på studieforberedende velger hvert år å ta Vg2 i utlandet gjennom en utvekslingsorganisasjon. I dag er det slik at de fleste slike år kan godkjennes som Vg2 her hjemme, og man kan starte i Vg3 ved hjemkomst. 
Vi orienterer en del om dette på Vg1, og har samlet de fleste opplysningene i ett dokument som du finner her: 
Informasjon om utveksling på Vg2

Trøndelag fylkeskommune sine tilbud
Trøndelag fylkeskommune har også sine egne tilbud for utvekslingsår, og tilbyr Vg2 bl.a. i Norfolk og i York. 
Du kan lese mer om disse tilbudene her

Sist oppdatert 28.01.2021