Teknologi og industrifag

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Vg2 Transport og logistikk

  Vg2 Transport og logistikk rekrutterer til følgende sluttkompetanser:

  • Kran- og løfteoperasjonsfaget  
  • Logistikkfaget  
  • Yrkessjåførfaget 

  Som yrkessjåfør utfører en transport av personer og varer. Du kan kjøre buss, lastebil, varebil både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Du må ha gode samarbeidsevne, være serviceinnstilt og ha evna til å planlegge egen arbeidsdag. Du arbeider selvstendig. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink å kommunisere med andre.

  En logistikkoperatør arbeider med transport av varer, lasting, lossing og klargjøring for forsending av gods er vanlige  oppgaver. Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. du må kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.. 

  Som elev på Transport og Logistikk ved Ole Vig videregående skole får du en kombinasjon av skole og praksis i bedrift, innenfor både transport og logistikk.  Obligatorisk del av B-sertifikatet, truck-sertifikat og ADR er en del av opplæringen.

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no