Foresatte og InSchool

Da skal det være mulig for foresatte å registrere kontaktinformasjon. Det gjøres under Eleven og ikke under Min profil.

Se ellers egne lenker med informasjon om InSchool på startsiden vår under Finn innhold raskt.