Streiken er over

Skole - pc  matematikk.jpg

Veien videre

Ved Ole Vig er elever og lærere i gang for fullt etter streiken. Mange elever hadde tilnærmet ingen undervisning i de vel fem ukene streiken varte, mens andre elever ble berørt i svært liten grad.

Tida framover vil vi bruke til å bli kjent med elevene, etablere gode klassemiljø, arbeide med fag og kartlegge ferdigheter slik vi pleier etter skolestart. Vi er naturlig nok forsinket i arbeidet med utredninger og vedtak om spesialundervisning, men det jobbes hardt for å komme à jour.

I løpet av høsten vil vi få oversikt over hvilke tiltak som er hensiktsmessige å sette inn for å kompensere for bortfallet av undervisning som skulle vært gjennomført under streiken. Det er ikke mulig å ta igjen timene, men vi vil i samarbeid med skoleeier og elevrådet gjøre noen prioriteringer for hvordan tiden blir brukt framover. Vi kommer tilbake til hvilke kompenserende tiltak som er fornuftige å sette inn i de ulike gruppene og fagene. Her vil behov vi avdekker i løpet av høsten være styrende.   

Det er mange som lurer på hva som vil skje med eksamen for de elevene som har vært berørt av streiken. Inntil det kommer en avklaring fra øverste myndighet er vårt klare råd at elever har som utgangspunkt at eksamen skal gjennomføres.

Ta kontakt med skolen dersom det er spørsmål.