Informasjonsmøte for foresatte og avgangselever

Sted: Auditoriet
Tid: Tirsdag 24. januar kl 18.30- 19.30.

Vi ser at russetiden kan være krevende for en del elever. Erfaringsvis så vet vi at elevene sitter igjen med både positive og negative opplevelser etter russetiden.

Vi ønsker å bidra til at denne tiden skal bli så positiv som mulig for ALLE.

Agenda:

  • Informasjon fra Politiet
  • Informasjon fra helsesykepleier
  • Informasjon fra skolens ledelse.

Med vennlig hilsen

Hilde Knutsen
Rektor.