Helse- og oppvekstfag

HO

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  På Vg1 Helse- og oppvekstfag står mennesket i sentrum. Her får du utfordringer knyttet til alle livets faser og situasjoner – barn, ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede. På Vg1 «snuser» vi litt på de ulike yrkene i helse- og oppvekstsektoren, og du vil få både teoretisk og praktisk kjennskap til de ulike yrkene.

 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Aktuelle arbeidssteder
  Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og kommunale etater.

  Arbeidsoppgaver
  - Arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år.
  - Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
  - Musikk, drama, forming, fysisk aktivitet, lek, kosthold osv.

  Personlige egenskaper
  Du må være flike til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, oberservasjonsevne og være ansvarsbevisst.
  Barne- og ungdomsarbeiderne har 1 ukes praksis på Frambu kompetansesenter for sjeldnes diagonoser, og de har mulighet for 14 dagers praksis i Finland.

  Vi øver mye på planlegging og gjennomføring av aktiviteter på ulike arenaer.

  ​​

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Aktuelle arbeidssteder
  Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.
   
  Sentrale arbeidsoppgaver
  Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. 
  Sentrale arbeidsområder er:
  - utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  - arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  - planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  - å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  - å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  - journalføring, dokumentasjon og rapportering

  Personlige egenskaper

  Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.
   
  Formelle krav
  For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, se www.sak.no.
 • 3-årig helse og oppvekst med studiekompetanse

  Ved Verdal videregående skole kan du velge tre-årig studieforberedende opplæring i skole i helse- og oppvekstfag. Du kan velge mellom programområdene: •Barne- og ungdomsarbeiderfag •Helsearbeiderfag Allerede på Vg1 er undervisningen tilpasset det programområdet du velger. Du får opplæring i: •alle programfagene og prosjekt til fordypning fra Vg1 helse- og oppvekstfag •alle programfagene og prosjekt til fordypning innenfor det programområdet du har valgt •de fellesfagene du trenger for å få studiekompetanse Opplæringen er tilrettelagt for deg som ønsker å studere etter videregående skole. Tilbudet gir derfor ingen rett til læreplass. Ta direkte kontakt med Verdal videregående skole for nærmere informasjon.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no