Teknologi- og industrifag

Presentasjon fra digital åpen skole

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Teknologi- og industrifag

  Dette er en utdanning som gir mulighet for arbeid innenfor teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljebransjen.

  Opplæringen gir innsikt i et bredt spekter:
  Montering, sveising, dreiing, fresing, pneumatikk, hydraulikk, elektronikk mm.

  Skolen har følgende Vg2-tilbud:

  • Vg2 industriteknologi som leder til over 20 yrker
  • Vg2 kjøretøy som utdanner for seks ulike yrker

  Etter Vg2 kan du søke om lærlingeplass og få to år med opplæring i bedrift før du avlegger fag- eller svenneprøve. Etter Vg2 eller endt lærlingetid kan du også søke deg over på påbygging til generell studiekompetanse.

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Inntakskrav:
  Vg1 teknikk og industriell produksjon eller VG1 elektro.

  Vg2 industriteknologi gir grunnlag for lærekontrakt i blant annet følgende fag:

  • CNC-maskineringsfaget
  • Dimensjonskontroll faget
  • Finmekaniker faget
  • Industrimekaniker faget
  • Industrirørlegger faget
  • Platearbeider faget
  • Sveisefaget
  • Verktøymaker faget

  Vg2 industriteknologi leder til over 20 ulike yrker.

  Vg2 Kjøretøy

  Inntakskrav:
  Vg1 teknikk og industriell produksjon eller Vg1 elektro.

  Ved siden av de felles allmenne fagene vil du få praktisk og teoretisk opplæring om kjøretøy og deres virkemåte. Det gis opplæring i å reparere og vedlikeholde systemer og komponenter på de fleste typer kjøretøyer, fra motorsykkel til vogntog. Opplæringen foregår i nært samarbeid med næringslivet, og undervisningen foregår både på skole og ute i bedrift med en fordeling på tre til fire dager på skole og en til to dager i bedrift pr. uke.

  Vg2 kjøretøy gir grunnlag for lærekontrakt i følgende fag:

  • Bilfaget lette kjøretøy
  • Bilfaget tunge kjøretøy
  • Motorsykkelfaget
  • Motormekanikerfaget
  • Hjulutrustningsfaget
  • Reservedelsfaget

  Vg2 Kjøretøy gjennomføres i nært samarbeid med bedriftene i kommunen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no