Grong videregående skole, Russen m/ foreldre- foresatte og Politie

Onsdag 7. februar 2024 kl 18.00 i auditoriet

Det nærmer seg årets russefeiring og det er behov for noen praktiske avklaringer, spesielt gjelder dette avviklingen av årets russekamp.

Tema på møtet vil være:

• Samarbeidsavtale mellom skolen og Russen
• Gode råd til Russeforeldre
• Russekamp i Grong sentrum, bidrag for foreldre/foresatte

Fra skolen vil Sissel og Anne Birgitte delta.
Fra Politiet deltar Ingvill Løvoll, skolens politikontakt.
Fra Grong kommune deltar Ordfører Ann Jeanett Klinkenberg

Enkel kaffeservering.

Anne Birgitte S. Sklet - Rektor
Jon Gjesdal - Russepresident

Sist oppdatert 30.01.2024