Skoleskyss 2024-2025

Skoleskyss 2024-2025.png

Alle elever som får plass ved en offentlig videregående skole for skoleåret 2024/25 vil få en e-post i starten av august.

Her vil du få beskjed om du har krav på skoleskyss eller ikke, eller om du må søke på annen måte.
De som har krav på fri skoleskyss, vil få automatisk tilbud og trenger kun å bekrefte. Følg derfor med på e-post i starten av august.

Tilbudet om automatisk skoleskyss gjelder KUN for elever som bor på folkeregistrert adresse. Skal du bo på hybel eller bo både hos mor og far, må du søke selv i vår søknadsportal og gjerne så fort som mulig.

Har du behov for tilrettelagt skoleskyss på grunn av medisinske årsaker, ta kontakt med din skole. Du finner mer informasjon om skoleskyss på Trøndelag fylkeskommunes nettsider. Skoleskyss - videregående.

Det finnes noen elevgrupper som ikke kan søke i portalen. Disse elevene må søke på skjema på Trøndelag fylkeskommunes nettsider:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte) Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner.
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.
  • Varig funksjonshemming. Søknad og legeattest leveres skolen.

Mer informasjon om rettigheter til skoleskyss finner du på Trøndelag fylkeskommunes nettsider. Lover, forskrifter og retningslinjer.