Tilrettelagt opplæring

TO

Skolens verdigrunnlag:

 «Sammen for mestring, vekst og styrke»

Satsningsområder på TO er arbeidslivstrening, kommunikasjon og ADL (trening på dagliglivets ferdigheter). Avdelingen har musikkterapeut, og elevene får tilbud innen musikk og band.

 Opplæringstilbudet:

 Opplæringen skal være så målrettet som mulig, slik at elevene blir forberedt på livet etter videregående, og vi samarbeider med mange bedrifter og dagsenter.  All opplæring tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov og styrkeområder. Vi har/har hatt elever innen logistikkfaget, dekkselgerfaget, salgsfaget og BUA, selv om dette er yrkesfaglige program vi ikke har på skolen. Vi samarbeider med bedrifter utenfor skolen for å lage tilpassede opplegg. Andre elever på TO krever helt individuell oppfølging, og har grunnkompetanse som målsetting. 

Lenke til grunnkompetanse

 

 • Opplæringen består av inntil 30 timer pr uke.
 • Alle elever får sin individuelle IOP basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Kompetansemål blir utarbeidet i samråd med foresatte. 
 • Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy.
 • Vi tilbyr opplæring i ASK, inkludert tegnspråk og tegn til tale. Personalet har kompetanse innen ulike digitale kommunikasjonshjelpemidler som for eksempel PODD, Widgit Go, Roll Talk, Grid.
 • Vi har tilbud om:
  • Musikkterapi og band
  • Gym, svømming og friluftsliv.
  • Ulike aktiviteter i dagliglivet.
  • Mulighet for deltagelse på terapiridning.
  • Vurderingsform – alle elever får årsrapport etter hvert skoleår.
  • Våre ansatte har en bred kompetanse. Vi har vernepleiere, pedagoger, spesialpedagoger, ergoterapeut, barnevernspedagoger, barne og ungdomsarbeider mm.

 

Organisering

Noe av undervisningen foregår i gruppe (elevene deles i TO A og TO B), noe foregår 1:1, og vi har også kombinasjonsløp der elever deltar på noe undervisning i ordinære klasser på skolen. 

Lokaler

 • Kjøkken
 • Undervisningsrom
 • Mindre rom til individuelle pauser
 • Øvingsleilighet
 • Vi er opptatt av å være en del av skolens fellesskap, og deltar på fellesaktiviteter sammen med skolen.

 

Tilsyn

 • Avdelingen kan gi tilbud om tilsyn dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis frem til klokken 15.45 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag slutter skolen klokken 14.30. Tilsyn følger skolerute, det gis ikke tilsyn i skoleferier eller fridager.

 

Sist oppdatert 16.08.2023