Tilrettelagt opplæring

TO

Vi har/har hatt elever innen logistikkfaget, dekkselgerfaget, salgsfaget og BUA, selv om dette er yrkesfaglige program vi ikke har på skolen.  Vi samarbeider med bedrifter utenfor skolen for å lage tilpassede opplegg. Andre elever på TO krever helt individuell oppfølging, og har grunnkompetanse 1 som målsetting. 

Opplæringen skal være så målrettet som mulig, slik at elevene blir forberedt på livet etter videregående, og vi samarbeider med mange bedrifter og dagsenter.  All opplæring tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov og styrkeområder, og det utarbeides IOP’er med helt individuelle mål. Kompetansemål blir utarbeidet i samråd med foresatte.

Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy.  Noe av undervisningen foregår i gruppe (elevene deles i TO A og TO B), noe foregår 1:1, og vi har også kombinasjonsløp der elever deltar på noe undervisning i ordinære klasser på skolen.  Vi har universell utforming på avdelingen, og det er lagt til rette for takheis. 

Satsningsområder på TO er kommunikasjon, ADL (trening på dagliglivets ferdigheter) og arbeidstrening.  Avdelingen har musikkterapeut, og elevene får tilbud innen musikk og band.

 

Sist oppdatert 24.01.2022