Særskilt tilrettelagt opplæring

A-team/STO

Vår visjon:

 

«Meningsfullt liv for alle, gjennom hverdagslivsmestring og kommunikasjon»

Vi jobber for at alle elevene skal jobbe med hverdagslivsmestring, arbeidspraksis eller utprøving av dagtilbud, slik at de er godt rustet til hverdagen som møter dem etter endt skolegang.Medbestemmelse og forutsigbarhet i skolehverdagen er også viktig for oss.

Opplæring og fagtilbud:

 • Grunnkompetanse (her legges en lenke til teksten om Grunnkompetanse)
 • Opplæringen består av inntil 30 skoletimer pr uke.
 • Alle elever får sin individuelle IOP basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Kompetansemål blir utarbeidet i samråd med foresatte. 
 • All opplæring tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov og styrkeområder, og det utarbeides en timeplan hvor aktiviteter og pauser tilpasses elevens behov.
 • Vi tilbyr opplæring i ASK, inkludert tegnspråk og tegn til tale. Personalet har kompetanse innen ulike digitale kommunikasjonshjelpemidler som for eksempel PODD, Widgit Go, Roll Talk, Grid.  
 • Vi har også tilbud om:
  • Musikkterapi og band
  • Gym, svømming og friluftsliv.
  • Ulike aktiviteter i dagliglivet.
  • Mulighet for deltagelse på terapiridning.
  • Vurderingsform – alle elever får årsrapport etter hvert skoleår.
  • Våre ansatte har en bred kompetanse. Vi har vernepleiere, pedagoger, spesialpedagoger, ergoterapeut, barnevernspedagoger, tegnspråktolk barne og ungdomsarbeider mm. Flere av de ansatte har videreutdanning innenfor autisme, spes.ped, psykisk helse, atferd, mm.
  • Avdelingen er organisert i tverrfaglige team rundt hver elev, og samarbeider tett med foreldre og aktuelle aktører knyttet opp mot behov hos hver enkelt elev slik som Stat.ped, habiliteringstjeneste, NAV, dagsenter og bolig.  

 

Organisering

 

 • Alle elevene har egne faste elevrom, hvor det gjennomføres 1-1 & 2-1 undervisning med miljøpersonale samt pedagog.
 • Vi har et tett samarbeid med tilrettelagt opplæring, og har felles aktiviteter som bl.a band, musikk, kroppsøving  for de elevene som nyttiggjør seg det.
 • Avdelingen kan gi tilbud om tilsyn dersom bostedskommune fatter vedtak om utgiftsdekning. Tilsyn gis frem til klokken 15.45 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag til klokken 14:30. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.
 • Avdelingen gir også tilbud om undervisning i grupper/klasser, hvor miljøpersonalet følger opp eleven der det er behov.

 

Lokaler

 • Avdelingen ligger skjermet i enden av bygget, og vi disponerer egen inngang hvor elevene ankommer med taxi eller annen transport.
 • Vi har ulike rom som gir mulighet for skjerming i større eller mindre grad for de elevene som måtte ha behov for det. Det finnes to kjøkken hvor elevene tilbereder og spiser måltider. Vi har også fellesrom, sanserom, treningsrom, arbeidstreningsverksted som eleven bruker etter behov.
 • Tilgang til alle skolens fasiliteter som idrettshall, styrkerom, auditorium, skolekjøkken, treningsleilighet og bibliotek.
 • Vi er opptatt av å være en del av skolens fellesskap, og deltar i på fellesaktiviteter sammen med skolen utfra eleven forutsetninger og interesser.

Kontaktinformasjon:

Fagleder:             Regine Nagelhus 

Kontaktinformasjon - se nederst på siden.

 Hvordan søke:

 • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdagslivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
 • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
 • Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes.
 • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
 • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
 • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.

Sist oppdatert 21.12.2023