Rutiner ved brannalarm

brann.jpg
Foto: Solveig Brandal

Når brannalarmen går, forlater du klasserommet! Vinduer og dører lukkes. Evakuer bygningen via nærmeste rømningsvei, og gå bort fra skolen.

BRANNINSTRUKS

Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslokningsutstyr og manuelle brannmeldere.

Ved ethvert tilløp til brann skal du:

VARSLE - dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen

REDDE - mennesker utsatt for brannfare

(SLOKKE - hvis mulig, forsøk å slokke med nærmeste brannslukkingsutstyr. Hvis ikke: LUKK DØRER OG VINDUER!)

RØMME - Evakuer bygningen!

HJELPE - bistå ansvarlig personell

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

 

Sist oppdatert 06.01.2021