Rutiner ved brannalarm

brann.jpg
Foto: Solveig Brandal

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går? Ikke det? Da er det er viktig at du leser dette!

Når brannalarmen går, forlater gruppen klasserommet samlet sammen med lærer.

Sekker står igjen i klasserommet. Vinduer og dører lukkes.

Elevene samles deretter klassevis på oppsamlingsplassen sør for skolen (bussrundkjøringa) og kontaktlærer foretar opptelling.

Dersom kontaktlærer ikke er til stede, skal tillitseleven sørge for å hente elevlista i midten av rundkjøringa (gul vest), ta fraværet og raskt melde tilbake om dette.

Det vil bli holdt brannøvelser både på skolen og i Melhushallen i løpet av skoleåret.

BRANNINSTRUKS

Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslokningsutstyr og manuelle brannmeldere.

Ved ethvert tilløp til brann skal du:

VARSLE - dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen

REDDE - mennesker utsatt for brannfare

SLOKKE - hvis mulig, forsøk å slokke med nærmeste brannslukkingsutstyr. Hvis ikke: LUKK DØRER OG VINDUER!

RØMME - Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei og gå til samleplass

HJELPE - bistå ansvarlig personell

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

 

Sist oppdatert 26.06.2020