Idrettsfag

 

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Vi tilbyr disse programområdene

 • Idrettsfag på Melhus

  Går du med en verdensmester i magen? Drømmer du om å bli trener selv? Vil du kombinere mulighetene for studiekompetanse med å dyrke DIN idrett på videregående skole? Vi hjelper deg gjerne et stykke på vei. Idrettslinja på Melhus har et godt miljø og kompetente lærerkrefter.

  Idrettsfag

  Melhus vgs tilbyr idrettsfag med fordypning innen sykkel, håndball, fotball og breddeidrett. Skolen har jevnlig kontakt med fotball- og håndballkretsen for å utvikle faglige opplegg og tilrettelegging av hverdagen for den enkelte spiller. Vi vil gjerne samarbeide med de aktuelle klubbtrenere for å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte utøver.

  Skolen disponerer spinning/rullerom, godt utsyrt styrkerom, utearealer, idrettshaller, og innendørs fotballhall med kunstgress. Idrettsanlegget i Gruva nær skolen benyttes også mye. Skolen ligger landlig til med gode landeveismuligheter og ypperlig terreng for terrengsykling. Skolen har også egen minibusser slik at Bymarka kan disponeres til skigåing på vinteren. Idrettselevene får også opplæring i ulike typer friluftsliv; for eksempel buldring, vinterturer med overnatting i snøhule, og den årlige tredagersturen i Trollheimen for vg3. 

  Om du satser i idretten din og ønsker å kombinere skolegangen med dette, kan du  velge å forlenge den normerte skolegangen med ett år til fireårig løp. Om du ønsker dette, må du ta kontakt med skolen. Forutsetningen er at du er på kretsnivå eller høyere. Det er mulig for elever som går studiespesialisering å velge topp- og breddeidrett i tillegg til fagene fra eget programområde. Det finnes muligheter for yrkesfagselever som ønsker å kombinere fagutdanning med satsning innenfor toppidrett. Kontakt avdelingsleder for å få mer informasjon om disse mulighetene.

  Sykkeltilbudet på Melhus har fra skoleåret 2009 hatt status som spisset toppidrett. Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, olympiatoppen og sykkelklubbene. Trenerne ved skolen er Jørn Ryggvik, Brent Landsem og Lorents Ola Aasvoll, og olympiatoppens Atle Kvålsvoll er med på å utarbeide det sportslige opplegget. Skolen forutsetter at elevene er aktive konkurransesyklister. Vi kan tilby et 4-årig tilrettelagt løp som gir utøverne god tid til trening, konkurranse og skolearbeid. 

  Syklistene trener ca 10 timer i skoletiden i uka. Om vinteren sykles det ute og inne, og ski og styrkerom brukes mye i treningsarbeidet. Vi legger opp til å få til et treningsopphold i utlandet for syklistene vinterstid, og har flere syklister som hevder seg i NC. Flere av våre tidligere elever er på kontinentallag og landslag, og har hevdet seg godt i konkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

  De fleste fotballelevene som går her er bosatt i Melhus, men den geografiske spredningen er stor. For å kunne velge fotball toppidrett, forutsetter vi at du er aktiv fotballspiller. Hovedtema for undervisningen er spillerutvikling, og mye av undervisningen er organisert i form av smålagsspill. 

  Vi deltar årlig på to skoleturneringer: La Copa de Abra arrangert av Malvik vgs (7’er lag), og vår egen tradisjonsrike MelhusBanken SkoleCup - arrangert av idrettselever ved skolen (5’er lag) - Norges største innendørs fotballturnering for skolelag. 

  Her legger vi vekt på å utvikle den enkelte håndballspillers tekniske, taktiske og fysiske egenskaper slik at du kan legge grunnlag for en god håndballkarriere. Alle elever blir fulgt tett opp, uansett om det gjelder håndballrelaterte situasjoner eller spørsmål om detaljerte styrkeplaner. Lærer og trener for håndballgruppa er Marius Berge og Valery Putans.

  All undervisning foregår i Melhushallen rett nedenfor skolen. Her har man tilgang på en hel håndballflate, styrkerom og klasserom. Skolen deltar årlig i skolemesterskapet for videregående skoler, hvor vi flere ganger har levert gode resultater.  

  Har du lyst til å prøve ut flere idretter? Fins det en rytmisk sportsgymnast i deg som du ikke visste om? Er du glad i nye utfordringer og variasjon?

  Om du er glad i sporten din, men ikke har spesielt høye ambisjoner der, kan breddeidrett være noe for deg. I stedet for å fokusere kun på en idrett - som i toppidrett - har du her anledning til å bli kjent med mange ulike aktiviteter.

  I breddeidretten får du også lære hvordan du kan drive idrett og om basistrening. Kanskje det er nettopp her du legger grunnlaget for en allsidig idrettsglede du kan nyte godt av resten av livet? Du og klassen din får prøve ulike typer lagidretter og individuelle idretter som løp, klatring, curling, badminton, turn, håndball, volleyball, basket, fotball, idrettsleker etc etc. Du og klassen din påvirker i stor grad valget av idretter.

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Geir Frode Moen
Avdelingsleder for Idrettsfag og Bygg og Anlegg
74 17 65 76 92 60 35 99