Klage på standpunktkarakterer?

notebook-336634_1920.jpg

Ønsker du å klage på standpunktkarakterer i vår?

Digitalt klageskjema

Under finner du lenke til et digitalt klageskjema. Du må logge inn for å fylle ut skjemaet.

https://skjema.trondelagfylke.no/skjema/TFK230/?prosessId=b92f6747-0343-4d04-b816-3ce48e192486

Informasjon og regler om klage på standpunkt 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/klag/ Se under fanene Elev og Digital klage på standpunktkarakter.

Skjema for utfylling av klage 

Her kan du laste ned et "manuelt" klageskjema.

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/c32d5bc72a534fe1989161a17c603aa5/skjema-for-elever-ved-klage-pa-karakterer-og-ikke-skriftlig-eksamen-utfyllbar.pdf

Kort oppsummering fra nettsidene nevnt over

1)      Frist for å klage på standpunktkarakter er 10 dager fra tidspunktet for offentliggjøring av karakterene.

2)      Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av disse ikke er fulgt.

3)      Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.

4)      Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen.

5)      Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen.

6)      Klagen leveres til skolen, eventuelt sendes skolen på e-post. Pass på at du bruker riktig adresse.