Biblioteket

Biblioteket ved Melhus vgs
Foto: Tor Borthen

Velkommen til vårt fine skolebibliotek! Her kan du treffe andre elevar, spele brettspel, jobbe med skolearbeid og få lesetips. Av og til er her konsertar også.

I biblioteket finn du bøker, filmar, aviser, tidsskrift, brettspel, kopimaskin/skrivar, leseplassar og små gruppebord. Lånetida er ein månad for dei fleste bøker, og ei veke for filmar. Dersom du vil låne bøker som finst på andre bibliotek, hjelper vi deg med fjernlån. Vi har også eit par små dvd-spelarar til korttidsutlån. Om du lurer på noko i samband med fordjupingsemnet eller andre skoleoppgåver, hjelper vi deg gjerne med det. 

Lærebøker

Biblioteket låner ut lærebøker til elevar etter at du har akseptert reglane for å låne læremiddel. Det gjer du automatisk når du registrerer Trøndelagsbrukaren din når du vert tatt inn som elev. Det digitale elevbeviset ditt (pocket-id) fungerer som lånekort.

Vi vil at du som er elev skriv namn, klasse og skoleår i lærebøkene du låner, og at du har bøkene i låst bokskap når dei ikkje er i bruk. Du er ansvarleg for dei eksemplara du lånar. Lærebøker som vert øydelagt eller ikkje vert levert før fristen - som er siste skoledag før sommarferien - må du erstatte. Prisen er det ei ny bok kostar.

Søke etter bøker frå andre bibliotek

Trondheim folkebibliotek

Nasjonalbiblioteket (digitaliserte bøker, tidsskrift, aviser, bilete og film på "Bokhylla")

Library of Congress

Informasjonssøk, kjeldekritikk og kjeldebruk

VIKO (Rettleiing i oppgåveskriving, kjeldebruk, kjeldeføring og kjeldekritikk frå NTNU)

Kildekompasset (mykje av det samme som over)

Tenk (opplæring i kritisk kjeldebruk og mediemedvit)

Mia Landsem - Tips om nettvett

Tenk - om konspirasjonsteoriar

Fordjupingsemneservice

Her kan du finne temaframlegg, idear og skrivetips til mellom anna fordjupingsemnet i norsk, men også saker som er nyttige i anna skolearbeid. Og ikkje minst: Lesetips!

Deichman bibliotek fordjupingsemnesider

Sølvberget

Senja bibliotek

 Ordbøker og leksikon

Nynorskordboka/Bokmålsordboka UIB

Dictionary

Oxford Dictionaries

 McMillan Dictionary

Duden (tysk)

Allkunne (nynorsk nettleksikon)

Store norske leksikon (SNL)

 

Alle fag

NDLA

Framandspråk og engelsk

Fremmedspråksenteret

Norsk

Skrivesenteret

Nynorsksenteret

Lesesenteret

Språkrådet

Samfunnsfag

Kildenett (Historisk kjelde- og kunnskapsbase for Trøndelag)

Digitalarkivet (scanna kyrkjebøker, folketeljingar og mykje anna på nett)

Norgeshistorie.no (god netthistoriebok frå UIO)

Realfag

Matematikksenteret

Matematikk.org

Bioteknologirådet

Naturfagsenteret

Offentleg informasjon

ODIN Ei elektronisk informasjonsteneste frå regjeringa og departementa.

LOVDATA Noregs lover online. Lovdata er Noregs einaste generelle elektroniske rettslege informasjonssystem. 

Norge.no  Portalen skal hjelpe brukarane til å finne fram til alle offentlige tenester og informasjon som ligg tilgjengeleg.

SSB Statistisk Sentralbyrå gir offisiell statistikk om det norske samfunnet. 

Lurer du på noe?

Solveig Brandal
lærar, bibliotek, web etc
91 73 19 15
Linda Dalbakk
Lektor med tilleggsutdanning
40 23 97 57
Sist oppdatert 15.04.2024