Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Ønsker du en jobb med mening? Ønsker du å bety noe for andre? 

  På vg1 helse- og oppvekstfag på Melhus får du et bredt grunnlag for å kunne velge den utdanningen i helse- og omsorgssektoren som du ønsker. Her kombinerer vi yrkesteori og praksis på mange forskjellige måter, både i enkeltfag og på tvers av fag. Du får lære å legge opp til variert fysisk aktivitet for folk i ulike aldersgrupper og forskjellige livssituasjoner, og i timene på kjøkkenet lærer du å lage sunn mat fra flere land. Elever har tidligere kombinert naturfag, ulike yrkesfag og matlaging ved å lage ulike frokoster - sunne og usunne - og deretter teste hvilken effekt dette har på blodsukkeret. I løpet av skoleåret vil du få lære livreddende førstehjelp ved hjelp av realistisk arrangerte "skadested" med sminkede elever og kunstig blod, og i anatomiundervisningen brukes modeller som tas fra hverandre. Rett som det er kommer skjelettet ut av skapet. For å forebygge skjødesløs kjøring med rullestol, får du et praktisk kurs i sikker stolføring.

  Kommunikasjon er en svært viktig del av faget og det senere yrkeslivet. Vi deltar i "Livsglede for eldre", der målet er å gi eldre en meningsfull hverdag - og skape de gylne øyeblikkene mellom unge og gamle. Dette er synliggjort med at elevene har knallgule t-skjorter, og de kalles "de gule englene". Prosjektet gir dobbel glede, og både ungdommen og beboerne på kommunens alders- og sykehjem gleder seg stort til disse møtene. De gjør aktiviteter sammen - gjerne ute. Spaserturer der man hører på fugler, naturstier, samvær med dyr, bowling, spill, lesing, sang og musikk er vanlige aktiviteter, men elevene har også arrangert velværedag for de eldre - med håndmassasje og manikyr. Julebakst gir også gjensidig glede for begge grupper. Og det å bare ha tid til å prate sammen.

  Det å reise til Trondheim på byvandring er fint for å bygge et godt sosialt klassemiljø, men det bidrar også til nyttig geografisk og kulturell kunnskap som kan brukes i kontakt med brukere i arbeidslivet senere. Vi har sterkt fokus på relevant tverrfaglighet, og har blant annet bygd aktivitetspark for alle aldersgrupper av bare naturmaterialer på Øysand. Elevene har også drevet en språkkafe for minoritetsspråklige i samarbeid med Melhus bibliotek.

  I utplasseringsperioden etter jul har du anledning til å påvirke valg av praksisplass etter hva du tenker å gå videre med. Du får også besøke en del faglig relevante bedrifter og institusjoner: hudpleiesalong, barnehage, apotek, arbeidssenteret på Melhus, tannlegekontor, skoler/sfo og omsorgssenteret på Buen - som skolen har tett samarbeid med.

 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Er du et lekende menneske? Tåler du å bli skitten på fingrene? Kan du være ute i all slags vær? Har du lyst til å bli et barns superhelt? 

  Undervisningen på 2BU på Melhus fokuserer på hva vi gjør med barn i ulike aldre, hvorfor gjør vi det akkurat slik, og hvordan gjør vi dette. Her kombineres yrkesteori med relevante situasjoner du vil møte i ditt seinere yrkesliv i arbeidet med barn og unge. Klassen får jevnlig besøk av barnehager, og du som elev vil kunne få prøve ut opplegg som ulike fysisk aktiviteter, forming, matlaging, dukketeater og lek. Klassen arrangerer hver vår en friluftstur i lokalmiljøet for elevene på TO med ulike aktiviteter. Matlaging er også en del av faget, og klassen har en intern kokkekamp der man lager mat rettet mot ulike aldersgrupper. Friluftskokkelering er også en ting - her lages feks tacolefser på båltakke. Undervisningen fokuserer også på andre aktiviteter det er naturlig å komme borti i yrkeslivet i SFO og barnehage; for eksempel sang, dans, friluftsliv, karneval og juleverksted.

  I løpet av skoleåret her vil du få to praksisperioder. Den ene er i barnehage, og den andre er i SFO/skole. Dessuten vil det være faglig relevante og miljøskapende turer og ekskusjoner, som fjøsbesøk, kino, byvandring, en førjulstur der klassen kjøper julegave som legges under "Ensomt juletre" - aksjonen som samler inn gaver til dem som ikke får så mange. 2BU har også samarbeidet med bygg- og anleggsklassen om små snekkerprosjekt som stylter, krakker og fuglekasser. Ellers legges det opp til aktiviteter som "følger året" - slik man vil oppleve når man jobber med barn og unge.

   Før jul setter klassen opp barneteater for barnehagene i Melhus. Tidligere oppsetninger har vært "Linus i Svingen" og "Snekker Andersen". Kvelden før premieren er det generalprøve med påfølgende overnatting på skolen. Barnehagebarna setter stor pris på forestillingen, og det er stor gjensynsglede når ungene treffer igjen elevene som har vært utplassert i "deres" barnehage. Elevene trives svært godt med disse teateroppsetningene, og får gjennom dem anledning til å prøve ut nye sider ved seg selv og oppleve mestring på helt nye måter.

  Meir pleie og omsorg. Foto: Solveig Brandal

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Kunne du tenke deg et yrke med alvor, ansvar, action - og store mengder humor? Et utfordrende yrke der du lærer nye ting hver dag - både om deg selv og andre? 

  Som helsefagarbeider har du mange yrkesmuligheter i inn- og utland, og du får muligheten til å jobbe med mennesker i alle aldre, og i vidt forskjellige livssituasjoner. Her på Melhus kan vi gi deg et godt grunnlag for dette yrkeslivet. 

  I løpet av skoleåret vil du få mye praksis gjennom lengre utplasseringer i relevante institusjoner, og klassen er ofte på Buen Helse- og Omsorgssenter for kortere praksisbesøk for å få fagkunnskap på en realistisk måte. På skolen har vi undervisningsmateriale som gjør yrkesteorien du vil møte i arbeidshverdagen senere så virkelighetsnær som mulig. Her får du anledning til å lære grunnleggende sykepleie og utforske samspillet mellom pasient og pleier. Vi har stort fokus på elevmedvirkning, problemløsningsevne, og evnen til å samarbeide med andre.

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Elisabeth Buhaug Moum
Avdelingsleder HO, TO, elevtjenesten og ressursteamet
74 17 45 14 41 60 33 99