Visjon og verdiord

visjon og verdiord.png

Skolens visjon er

"Melhus videregående skole - gir muligheter for alle"

Til denne visjonen er det knyttet tre verdiord som skal være styrende og beskrivende for arbeids- og skolemiljøet:

kunnskap (nysgjerrighet, kommunikasjon, forståelse)

mestring (motivasjon, tilrettelegging, anerkjennelse)

trivsel (trygghet, tilhørighet, glede)

Vi jobber for at alle elever, uansett forutsetninger og ståsted, opplever at det er mulig å nå sitt utdanningsmål. Kunnskap, mestring og trivsel er ordene som danner verdigrunnlaget for all virksomhet ved skolen.

Du som elev skal oppleve trygghet, tilhørighet og glede. Nysgjerrighet, kommunikasjon og forståelse er det vi legger til grunn for å gi deg kunnskap og kompetanse som trengs for å få et godt og meningsfullt liv. Vi ønsker å legge til rette for at du kan få yte ditt beste, og gi deg anerkjennelse underveis slik at du kan opprettholde motivasjonen til å arbeide mot de målene du har satt deg.

 

Sist oppdatert 08.11.2022