Visjon og verdiord

verdiord.jpg
Verdiorda våre. Foto: Solveig Brandal

Skolens visjon ble klar våren 2017.

Den er:

"gir muligheter for alle"

 

Til denne visjonen er det knyttet tre verdiord som skal være styrende og beskrivende for arbeids- og skolemiljøet. Disse er kunnskap (nysgjerrighet, kommunikasjon, forståelse), mestring (motivasjon, tilrettelegging, anerkjennelse) og trivsel (trygghet, tilhørighet, glede).

«Gir muligheter for alle» er Melhus videregående skoles visjon. Vi jobber for at alle elever, uansett forutsetninger og ståsted, opplever at det er mulig å nå sitt utdanningsmål. Vi ønsker at du tar denne muligheten og griper den med åpne armer og holder hardt fast. Kunnskap, mestring og trivsel er ordene som danner verdigrunnlaget for all virksomhet ved skolen. Du som elev skal oppleve trygghet, tilhørighet og glede. Nysgjerrighet, kommunikasjon og forståelse er det vi legger til grunn for å gi deg kunnskap og kompetanse som trengs for å få et godt og meningsfullt liv.

Sist oppdatert 22.05.2018