Fravær

tom pult.jpg

Hvordan dokumentere fravær? Hva skjer om fraværsgrensa på 10 % overskrides? Justering av reglene - gjelder fra 1. august 2021.

Informasjon om fraværsgrensa for foreldre og elever

Alt fravær fra opplæringen - uavhengig av grunn - skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.

MEN: Om du er borte på grunn av en rettighet du har ifølge opplæringsloven, skal ikke det regnes som fravær; for eksempel: rådgivning på skolen, møte med PP-tjenesten, organisert studiearbeid etter avtale med faglærer, elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen.

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende, er en del av den ordinære opplæringen. Dette regnes derfor ikke som fravær.

I vedlagte fil finner du fylkets informasjon til elever og foresatte om fraværsgrensa - og hva som teller og ikke teller (NB! Revidert pr 1. august 2021): 

Fraværsgrensa i den videregående skolen

Fraværsgrensa med lokale justeringer - gjelder fra 1. august 2021

Se forøvrig ordensreglementet.

NB! Dersom du overskrider fraværsgrensa på 10% og på grunn av dette får IV i fag (eller står i fare for å få det), må du selv sørge for å melde deg opp som privatist i disse fagene før gjeldende frister. Dette gjøres på privatistweb.

Sist oppdatert 21.06.2021