Påbygging Yrkesfag

Går du yrkesfag men har en drøm om å studere videre? Har du lyst til å kombinere yrkesfagutdannelse med generell studiekompetanse?

Påbygg er et tilbud til deg som har bestått vg1 og vg2 YF eller oppnådd yrkeskompetanse med eller uten svennebrev. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå påbygging til generell studiekompetanse. Påbyggingsåret kan være et krevende år. Det innebærer mye teori, og krever at du er strukturert og evner å sette deg inn i store mengder tekst for å være best mulig forberedt til studietida. I påbygningsklassene møtes elever fra flere ulike utdanningsprogram.  Mange kommer fra to år på yrkesfag, mens andre har hatt pause fra skole noen år. Atter andre har vært lærling og tatt fagbrev. Dette mangfoldet gjør PB-klassen til et spennende sted å være og lære.

Dette året ”bygger du på” fellesfagene du har hatt på yrkesfag, slik at du får samme formelle grunnlag og kompetanse som de som har gått på studieforberedende. I tillegg til de fagene du må ha for å få generell studiekompetanse (jfr vilbli.no), kan vi tilby påbyggingselevene ett av følgende programfag fra studiespesialisering vg2: psykologi, sosiologi og sosialantropologi, markedsføring og ledelse, biologi, kjemi eller fysikk.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Lurer du på noe?

Hege Sivertsen
Avdelingsleder for Realfag
74 17 65 95 92 01 88 88
Lorents Ola Aasvold
Avdelingsleder for norsk, samfunnsfag og språk
74 17 66 26 41 47 25 81