Skolestart

solnedgang brandal 1.jpg

Velkommen til Melhus videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. Vi vil legge til rette for at du får en trygg og god skolestart. De første ukene har vi fokus på å skape et trygt klasse- og skolemiljø for alle.

For at ditt første møte med skolen skal bli trygt og godt, inviteres alle elever på Vg1 ID/ST/YF, Vg2 YF og VG3 PB til en oppstartsamtale. VG2 ST/ID og VG3 ST/ID følger egen oppsatt plan for skolestarten.

Første skoledag

Du som begynner på vg1, vg2YF og vg3 Påbygg inviteres til en oppstartsamtale med din kommende kontaktlærer. Samtalen vil vare i ca 20 minutter, handler om din skole- og opplæringssituasjon, og gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du har forberedt deg godt. Det er fint om du går gjennom dette skjemaet på forhånd. Dette er tema som blir tatt opp i samtalen. Ta det gjerne med deg.

Oppstartsamtaleskjema

Innholdet i samtalen omfattes av skolens taushetsplikt og referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Du vil få SMS med samtaletidspunkt fra kontaktlæreren din like før skolestart.

Med oppstartsamtalen ønsker vi å etablere trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer, ha en tett og åpen dialog mellom deg og skolen, avklare gjensidige forventninger, bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og gi skolen bedre mulighet til å tilrettelegge opplæringen din.

Informasjonstorg

Første skoledag holder vi informasjonstorg utenfor skolens kantine. Hvis du har spørsmål om praktiske ting som rom, buss, pc og elevbevis kan du spørre oss om det. Hvis du er usikker på hvor klasserommet ligger, vil du finne verter i skolebygget som kan vise deg veien dit du skal. 

Andre skoledag

Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar og samarbeidsgrupper slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten. Makkerskapsordninga kan du lese mer om her

Dette må du gjøre før skolestart

Trøndelagsbrukeren

Like før første skoledag vil du som er ny elev få tilsendt en tekstmelding fra Trøndelag fylke (TRFK). Den ønsker deg velkommen som elev, informerer deg om hvordan du skal aktivere din "brukerkonto", og du skal også lage deg et passord. Dette må du gjøre før første skoledag, da du trenger dette for å få tilgang til nødvendige IT-system og få lærebøker osv. Du bruker også dette for å logge på "Pocket-ID"; fylkets digitale elevbevis.

"To-do"-liste
  • Alle elever må ha en fungerende bærbar datamaskin til skolestart. Les mer om denne ordningen nedenfor.
  • Alle elever får låne nødvendige læremidler. Du får også låne et elevskap som du disponerer i skoleåret. Du må kjøpe hengelås til skapet selv.
  • Når du har aktivert trøndelagsbrukeren din, laster du ned appen Pocket-ID på telefonen. Dersom du har søkt om skoleskyss, vil du nå finne "busskortet" i Pocket-ID-appen. Nedenfor finner du oppskrift på hvordan Pocket-ID fungerer som skyssbevis. Pocket-ID inneholder også "lånekortet" til skolebiblioteket.
  • Om du har rett til skoleskyss, må du selv søke om dette. Lenke til ATB og søknadssida finner du et annet sted på denne siden. Dersom du har behov for individuelt tilrettelagt skoleskyss, finner du informasjon om dette her:

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busskortet i Pocket-ID - hvordan gjør jeg det

Reisebevis fra AtB

Informasjon om skoleskyss AtB

 

  • Skolen trenger også opplysninger som gjør oss i stand til å komme i kontakt med foresatte. Alle vg1-elever, elever på vg2 yrkesfag og elever i 3PB skal første skoleuke fylle ut skjemaet for kontaktinformasjon. Skjemaet er digitalt, og lenke til kontaktskjemaet legges ut her ved skolestart.

 

Leselekse

Alle elever (og foresatte!) må lese ORDENSREGLEMENTETIKT-REGLEMENTET og REGLER FOR LÅN AV LÆREMIDLER. Det er også viktig at du setter deg inn i FRAVÆRSREGLEMENTET.

Nyttige sider for deg som er elev

Informasjon om hvordan du søker stipend og lån kan du finne her: LÅNEKASSEN

Informasjon om skoleskyss og busskort kan du finne her: BUSSKORT

Informasjon om fylkets PC-ordning kan du finne her: ELEV-PC

Informasjon om fylkets digitale skolebevis (Pocket-ID) kan du finne her: DIGITALE BEVIS

Informasjon om systemet for blant annet fraværsføring: Visma InSchool

Lurer du på noe?

Ann Kristin Mathisen
Økonomi- og administrasjonsleder
74 17 95 92 92 81 04 29
Sist oppdatert 13.06.2024