Makkerskap

bord elever hjørne.jpg
Foto: Solveig Brandal

Skoleprogrammet VIP - "Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen"

Vi ønsker å sette fokus på psykisk helse ved vår skole. Derfor gjennomfører alle Vg1-klasser skoleprogrammet VIP hver høst. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres i samarbeid mellom skole, helsesøster og lokal psykisk helsetjeneste.
 
VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggende.​ Du finner mer info om VIP her: vipweb.no https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip

VIP-makkerskap

VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en god skolestart. Skolestart er avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes viktige vennskap, men noen faller også utenfor. VIP-makkerskap, som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart, søker å knytte sammen det viktige arbeidet i VIP med et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassene ved Melhus videregående skole blir fra første skoledag delt inn i makkerpar (to personer). ​​Disse makkerparene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerpar og makkergrupper brukes i undervisningsøyemed, men også i andre sammenhenger på skolen, og sammensetningene endres med jevne mellomrom.

Lurer du på noe?

Sist oppdatert 03.06.2020