Jenter i utradisjonelle yrker

jenter i utrad y Lene med elev.jpg

I dag ser man ennå en tendens til at jenter velger "jenteyrker", og gutter velger "gutteyrker". I samarbeid med fylket har vi startet et pilotprosjekt før å øke andelen jenter som starter på - og gjennomfører -  utradisjonelle yrkesfag - det vil si linjer som tradisjonelt sett har vært guttedominerte. Vi på Melhus videregående skole samler disse jentene ca. seks ganger i løpet skoleåret. 

Noen av jentene har vært med rundt på ungdomsskolene for å fortelle elevene der om yrkesvalget sitt. Vi håper dette resulterer i at flere jenter velger utradisjonelt!

Dette er også blitt et av Trøndelag fylkeskommunes spesielle satsingsområder. Les mer om dette her:

Kvinner i teknikk og håndverk

Sist oppdatert 10.01.2022