Internasjonalisering

fnrollespel.jpg

Har du lyst til å utvide perspektivet og komme i kontakt med ungdom i andre land? Hvordan er det å være ung andre steder i verden? Hvordan løser man verdensproblemer? Du kan få et innblikk i dette hos oss.

Internasjonalt arbeid ved Melhus videregående skole

Timbila High School

Vennskapet og samarbeidet mellom Melhus videregående skole og Timbila High School i Taveta, Kenya begynte i 1998. Grunntanken i skoleutvekslingsprosjektet er å skape forståelse for andre kulturer og kunnskap om globale forhold gjennom direkte møter mellom ungdom fra sør og nord. Elever og lærere fra skolene har besøkt hverandre flere ganger gjennom årene. Filmen nedenfor ble laget etter en skoleutveksling tidligere, og den viser litt av essensen i denne skoleutvekslingen: Det å knytte vennskap på tvers av land og kulturer, og å lære seg hverandre og seg selv å kjenne på nye måter. Og kanskje man blir overrasket. 

Operasjon Dagsverk 

Den siste torsdagen i oktober legger mange ungdom i Norge skolearbeidet til side for å jobbe for andres velferd. Operasjon Dagsverk er en solidaritetsorganisasjon som organiserer prosjekt der ungdom hjelper ungdom, og elevrådet på Melhus har lang tradisjon i å legge til rette for at Melhuselever også får delta her. Elevene jobber en dag, og inntektene fra arbeidet går til prosjekt som skal hjelpe ungdom i deler av verden der slik hjelp trengs. I tillegg til å støtte prosjektet med arbeid, lærer elevene om prosjektet og situasjonen for ungdom i ulike deler av verden.

http://www.od.no 

EYP - Europan Youth Parliament

Elever fra Melhus har i mange år deltatt i det europeiske ungdomsparlamentet - både på nasjonalt plan, og enkelte år som deltakere eller delegater på internasjonale sesjoner i Italia, Bergen, Belgia og Røros. Tre tidligere melhuselever har også engasjert seg som styremedlemmer i EYP, og vært med og arrangert lokale sesjoner av EYP. Sju elever fra vg2 deltok på regional sesjon av European Youth Parliament (EYP) i Trondheim i januar 2018, og filmen under gjengir noe av stemningen fra denne samlingen. Der deltok de i teambuilding, komitéarbeid og generalforsamling. Alle gruppene med Melhuselever i fikk sine resolusjoner vedtatt i generalforsamlingen, og våre elever markerte seg positivt ved blant annet å holde åpningsinnlegg og forsvarstaler.

 http://www.eyp.no/

 

ERASMUS-utveksling

Skoleåret 2019-2020 var tre elever fra vg2 service og samferdsel i Pezenas i Sør-Frankrike i tre uker. De var utplassert i lokale bedrifter og fulgte undervisning på videregående skole der under oppholdet. Elever fra tilsvarende studieprogram i Pezenas har også vært utplassert i salg- og servicebedrifter i Trondheimsområdet dette skoleåret. Opplegget ble finansiert av ERASMUS.

Sist oppdatert 26.06.2020