Internasjonalisering

Paris.jpeg

Har du lyst til å utvide perspektivet og komme i kontakt med ungdom i andre land? Ønsker du en praksisperiode i utlandet? Melhus vgs er nå akkreditert for Erasmus + innen skole og fag- og yrkesopplæring, og det betyr at vi kan gi deg muligheten til det.

Internasjonalisering

Førstehånds kunnskap om yrkesliv i andre land og erfaringer fra interkulturell kommunikasjon trengs i alle fag, og utveklingsprogram er en trygg men spennede måte å gjøre dette på. Melhus vgs har fått akkreditering fra Erasmus+ innen skole og fag- og yrkesopplæring for 2023-2027. Midlene fra Erasmus+ gir oss muligheten til å sende flere elever ut i verden på kulturutveksling og praksis. Vi ønsker at internasjonalisering skal være et tilbud i mange fag.

Vår målsetting

Skolen har valgt seg ut fire overordnede mål for det internasjonale arbeidet:

1. Språk og kultur: Økt språkkompetanse gjennom elevutveksling. Kunne få oppleve engelskspråklig kultur og bruke engelsk i autentiske situasjoner. Bedre engelskspråklig kompetanse for elever på yrkesfag.

2. Inkludering og kulturforståelse

3. Et arbeidsliv i utvikling: Økt kompetanse om en helse- og oppvekstsektor i utvikling. Kunnskap om europeisk matkultur. Kunnskaper om bærekraftig reiseliv.

4. Digital pedagogikk: Digital kompetanseutvikling for lærere

Satsingsområder skoleåret 2023/24

Vi har som mål at både elever på yrkesfag og studieforberedende skal få mulighet til elevutveksling. Derfor har vi for skoleåret 2023/24 meldt inn ønske om utveksling for to grupper fra studiespesialisering, samt utveksling for elever fra fire yrkesfagsklasser. 

Erasmus+ er finansiert av EU. Deltakelse i skolens Erasmus+ prosjekter er derfor kostnadsfrie for elevene.

Les mer om Erasmus+ her

Tidligere prosjekt

Yrkesfaglig praksis i Sør-Frankrike

Skoleåret 2019/20 reiste tre elever fra Salg og service til Pezenas i Sør-Frankrike på praksisopphold i lokale bedrifter der nede. Skoleåret 2021/22 fikk enda flere elever fra salg, service og reiseliv og kokk og servitør også reise ned på praksis i samme område. Oppholdet var helfinansiert med midler fra Erasmus+.

Timbila High School

Vennskapet og samarbeidet mellom Melhus videregående skole og Timbila High School i Taveta, Kenya, begynte i 1998. Grunntanken i skoleutvekslingsprosjektet var å skape forståelse for andre kulturer og kunnskap om globale forhold gjennom direkte møter mellom ungdom fra sør og nord. Elever og lærere fra skolene har besøkt hverandre flere ganger gjennom årene. Filmen nedenfor ble laget etter en av disse skoleutvekslingene, og den viser litt av essensen i dette prosjektet: Det å knytte vennskap på tvers av land og kulturer, og å lære seg hverandre og seg selv å kjenne på nye måter. Samarbeidet mellom Melhus vgs og Timbila førte til at også Melhus kommune har utviklet et samarbeid med Taveta kommune. Melhus videregående skoles solidaritetsaksjon har de siste årene støttet et barnehjem i Taveta drevet av Naima; en kontakt som ble opprettet allerede i 2008 i forbindelse med en elevutveksling mellom Melhus og Timbila.

 

 

 

Sist oppdatert 22.02.2023