Redusert antall parkeringsplasser

Sykle til jobben
Foto: Roman Pohorecki

Gjelder perioden 14. september 2022 til mars 2023

I perioden fra 14. september til mars 2023 vil det foregå anleggsarbeid i området ved den store parkeringsplassen mot Ringveien.

Det vil i dette tidsrommet bli færre tilgjengelige parkeringsplasser og noe redusert framkommelighet.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå, sykle, eller reise kollektivt til Ole Vig vgs.