Prosjekt European Voice of Tomorrow

European Voice of Tomorrow.jpg
Foto: Ole Vig vgs

Ole Vig har gjennom prosjektet European Voice of Tomorrow hatt besøk av elever og lærere fra Portugal, Italia, Island og Finland.

Elever fra Salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag har i løpet av en uke jobbet med en oppgave knyttet til roboten "Ulla". Ulla jobber til daglig på Værnesregionen DMS. Oppgavene skal løses i grupper sammensatt av elever fra alle deltakerlandene, det vil si at samarbeid er en viktig del av oppgaven.

Det ukelange oppholdet inneholdt også flere besøk, blant annet til Brittania hotel, Klostergården på Tautra, Steinvikholm slott, Nidarosdomen og flere andre steder. Elevene testet også klatreferdighetene på Grip klatresenter, og våre portugisiske venner gikk på ski for første gang. Uka ble avsluttet med en trivelig avslutningsmiddag i restauranten vår på Ole Vig.

Klatrevegg

Middag

Prosjektet muliggjøres gjennom at Ole Vig og de 4 partnerlandene har fått innvilget støtte til stipender gjennom utdanningsprogrammet Erasmus+, med Finland som koordinator.

Vennskap på tvers av landegrensene ble etablert i løpet av uka, og kanskje varer de livet ut. Elever fra Ole Vig er allerede i Portugal for en liknende uke, etter hvert skal Ole Vig elever besøke alle involverte land i prosjektet. Det hele ender i en finaleuke i Finland.