Foreldremøter uke 35 og 36

Foreldremøte - velkommen_1.png

Ole Vig videregående ønsker foresatte velkommen til årets foreldremøter

Etter fellesmøtene blir det møter i de enkelte klassene.
Tidspunkt og sted for alle programområdene finner du nedenfor. 

Invitasjon om foreldremøte for innføringsklassen kommer senere.

Invitasjon til foreldremøter Vg1 2022

Invitasjon til foreldremøter Vg2 2022

Invitasjon til foreldremøter Vg3 2022

Presentasjoner fra foreldremøtene
Her kan du lese presentasjonen fra foreldremøtene. De inneholder viktig informasjon om elevfravær og mye annet. Mye av informasjonen som ble gitt muntlig er å finne på skolens hjemmeside.

Presentasjon fra foreldremøter Vg1 30. og 31. august 2022

Presentasjon fra foreldremøter Vg2 6. september 2022

Presentasjon fra foreldremøter Vg3 7. september 2022

30. august kl. 18:00 i Auditoriet: 

Vg1 Yrkesfag Bygg- og anleggsteknikk (BA) 
Vg1 Yrkesfag Elektro og datateknologi (EL) 
Vg1 Yrkesfag Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) 
Vg1 Yrkesfag Teknologi og industrifag (TIF)

30. august kl. 19:15 i Auditoriet: 

Vg1 Yrkesfag Helse- og oppvekstfag (HO) 
Vg1 Yrkesfag Restaurant- og matfag (RM) 
Vg1 Yrkesfag Salg, service og reiseliv (SS)
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

31. august kl. 19:15 i Auditoriet:

Vg1 Studiespesialisering (ST)
Vg1 Studieforberedende Musikk, dans og drama (MD)  
Vg1 Studieforberedende Medier og kommunikasjon (MK)

6. september kl. 18:00 i Auditoriet:

Vg2 Studiespesialisering (ST)
Vg2 Studieforberedende Musikk og Dans (MD)
Vg2 Studieforberedende Medier og kommunikasjon (MK)

6. september kl. 19:15 i Auditoriet: 

Vg2 Yrkesfag Betong og mur (BM) 
Vg2 Yrkesfag Tømrer (T) 
Vg2 Yrkesfag Elenergi (EN) 
Vg2 Yrkesfag Industriteknologi (INA) 
Vg2 Yrkesfag Interiør og eksponeringsdesign (IE) 
Vg2 Yrkesfag Kokk- og servitørfag (KS) 
Vg2 Yrkesfag Baker og konditor (BK) 
Vg2 Yrkesfag Barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) 
Vg2 Yrkesfag Helsearbeiderfag (HEA)
Vg2 Yrkesfag Salg og reiseliv (SR)
Vg2 Yrkesfag Service, sikkerhet og administrasjon (SS)

Vg3 Yrkesfag Interiør
 

7. september kl. 18:00 i Auditoriet:

Informasjonsmøte til foresatte for årets Vg3
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Medier og kommunikasjon
Vg3 Musikk og dans
Vg3 Påbygg