Foreldremøter høsten 2023

Foreldremøte - velkommen_1.png

Ole Vig videregående ønsker foresatte velkommen til årets foreldremøter.

De fleste foreldremøtene vil foregå i uke 37, men våre utdanningsprogram som holder til på Sutterøy, har møte allerede 22. august 2023. Informasjon om foreldremøte for innføringsklassen kommer senere. 
Se lenger ned på siden for å finne dato og tidspunkt.

Vi starter med et fellesmøte og etterpå blir det møter i de enkelte klassene.

Her finner du presentasjonen som ble brukt under foreldremøtene for Vg1

Her finner du presentasjonen som ble brukt under foreldremøtene for Vg2

Her finner du presentasjonen som ble brukt under foreldremøtene for Vg3

Invitasjon til foreldremøtene 

Invitasjon til foreldremøter Vg1 2023

Invitasjon til foreldremøter Vg2 2023

Invitasjon til foreldremøter Vg3 2023

Presentasjoner fra fellesøktene vil bli lagt ut her etter at møtene er gjennomført.

Mange elever begynner å planlegge russetida allerede mens de går i Vg1. Vi er opptatt av at russetida skal være en positiv opplevelse for alle. Vi oppfordrer alle foreldre til å lese brev om inkluderende russetid fra direktør for utdanning og kompetanse, Vegard Iversen.

Informasjonsbrev inkluderende russetid TRFK

22. august kl. 18:00 på Sutterøy: 

Vg2 Yrkesfag Anleggsteknikk
Vg2 Yrkesfag Transport og logistikk 

12. september kl. 18:00 i Auditoriet: 

Vg1 Yrkesfag Bygg- og anleggsteknikk (BA) 
Vg1 Yrkesfag Elektro og datateknologi (EL) 
Vg1 Yrkesfag Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) 
Vg1 Yrkesfag Teknologi og industrifag (TIF)

12. september kl. 19:15 i Auditoriet: 

Vg1 Yrkesfag Helse- og oppvekstfag (HO) 
Vg1 Yrkesfag Restaurant- og matfag (RM) 
Vg1 Yrkesfag Salg, service og reiseliv (SS)
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

13. september kl. 18:00 i Auditoriet:

Vg1 Studiespesialisering (ST)
Vg1 Studieforberedende Musikk, dans og drama (MD)  
Vg1 Studieforberedende Medier og kommunikasjon (MK)

13. september kl. 19:15 i Auditoriet:

Vg2 Studiespesialisering (ST)
Vg2 Studieforberedende Musikk og Dans (MD)
Vg2 Studieforberedende Medier og kommunikasjon (MK)

14. september kl. 18:00 i Auditoriet: 

Vg2 Yrkesfag Betong og mur (BM) 
Vg2 Yrkesfag Tømrer (T) 
Vg2 Yrkesfag Elenergi (EN) 
Vg2 Yrkesfag Industriteknologi (INA) 
Vg2 Yrkesfag Interiør og eksponeringsdesign (IE) 
Vg2 Yrkesfag Kokk- og servitørfag (KS) 
Vg2 Yrkesfag Baker og konditor (BK) 
Vg2 Yrkesfag Barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) 
Vg2 Yrkesfag Helsearbeiderfag (HEA)
Vg2 Yrkesfag Salg og reiseliv (SR)
Vg2 Yrkesfag Service, sikkerhet og administrasjon (SS)

Vg3 Yrkesfag Interiør

14. september kl. 19:15 i Auditoriet:

Informasjonsmøte til foresatte for årets Vg3
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Medier og kommunikasjon
Vg3 Musikk og dans
Vg3 Påbygg