Invitasjon til møte for foresatte til elever på Vg2 studieforberedende

olevigfasade1_2.jpg

Vi ønsker å invitere alle dere som er foresatte til elever på Vg2 studieforberedende utdaninngsprogram (studiespesialisering, medier & kommunikasjon, musikk & dans) til et møte om hvordan vi sammen kan bidra til ei god og inkluderende russetid og et inkluderende avgangsår 2024-25 for ungdommene.

Onsdag 22.mai-24 kl. 18:30 i Auditorium F (det store auditoriet).

 Tema:

  • Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan skolen samarbeider med og rundt russen
  • Skolens erfaringer med russetida de siste årene
  • Et samlingsted for russen – hva kreves v/ Stjørdal kommune
  • Politiets tanker rundt russefeiring
  • Dialog rundt samarbeid for å skape den inkluderende russetida

 
Velkommen til Ole Vig videregående skole!

Med vennlig hilsen

Ingrid Stenøien
rektor                                                                 

Berit Selbæk
assisterende rektor

Vedlegg: 
Informasjonsbrev inkluderende russetidInkluderende russetid i Trøndelag (vedtatt 2023)