Lær mer effektivt - studieteknikk

plakat_studieteknikk@1500x-100.jpg

Vår læringsplakat om studieteknikk er utarbeidet av medarbeidere i tilretteleggingsteamet på skolen. Intensjonen med denne plakaten er å få elevene til å bli mer bevisste sin egen læringsprosess og å løfte fram noen tips til hvordan de kan lære mer effektivt. Plakaten retter seg mot alle elever ved skolen - fra elever med læreutfordringer til elever med høye ambisjoner om videre studier. Selv om det er lagt opp til at elevene selv kan lese innholdet i plakaten, kan hver enkelt faglærer bidra til at plakaten får en betydning utover det å være en passiv påminnelse i klasserommet. Derfor er det utarbeidet et lærerhefte med konkrete tips til hvordan lærerne kan bruke plakaten til å opprette en dialog med elevene. 

Plakatene henger på alle klasserom og i fellesareal.