Ole Vigs gate stenges fra 1. juni

Ole Vigs gate stengt.jpg

Fra 01.06.21 og ca. 3 måneder fram i tid vil Ole Vigs gate være stengt. Dette vil påvirke busstilbudet

Ole Vigs gate stenges for gjennomkjøring øverst mot Ringvegen. Denne stengninga vil vare i ca 5 mnd. Ny holdeplass for Halsen ungdomsskole blir i Evjeveien; det som ble benyttet som holdeplass for mange år siden. Der skal det være plass til alle bussene. Innkjøring for skolebussene vil bli via Torget, Ole Vigs gate og inn Evjeveien. Utkjøring fra Evjeveien vil bli Skolegata og ut Innherredsvegen eller Stokmovegen via Torget.

Rute 601
Her vil det bli endringer i traseen. Fra Stjørdal stasjon kjører vi opp Ole Vigs gate, ut via Torget til E14, opp til Evja og deretter inn Ringvegen, før ordinær trase gjenopptas fra Stjørdalshallen. Etter Stokkan Nedre vil vi kjøre til høyre i rundkjøringa ved Stokkan, Ringvegen bort til Innherredsvegen ved Medbroen gård og deretter Innherredsvegen til Stjørdal stasjon. Reisende til Torget må bli med bussen videre til neste avgang fra Stjørdal stasjon. I de få tilfellene det ikke er ny avgang fra Stjørdal stasjon og det er reisende som skal til Torget, bør vi kjøre disse til Torget før vi returnerer til anlegget.

Avgang 7:20 fra Stjørdal stasjon
På skoledager kjører denne Ringvegen til E14 – Stjørdal Torg – Halsen Ungdomsskole, Evjevegen – Stjørdal stasjon.

Avgang 7:40 fra Stjørdal stasjon
På skoledager kjøres fra Fosslia skole og til venstre ut Ringvegen til E14 og deretter til Torget. Kjør deretter inn Ole Vigs gate og betjen Halsen ungdomsskole i Evjevegen før Stjørdal stasjon.

Avgang 14:25 fra Stjørdal stasjon må betjene holdeplassen i Evjevegen før Torget og deretter midlertidig trase E14, Evja og inn Ringvegen før ordinær trase gjenopptas.


Skolekjøring

Holdeplasser langs Ringvegen blir ikke betjent mens stenginga pågår. Busser som kommer inn til Halsen ungdomsskole via Kvislabakken/Kiwi fortsetter innherredsvegen fram til krysset ved Stjørdal stasjon, kjører opp Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole, Evjevegen.


7702
Alle turer inn til Halsen ungdomsskole, Evjevegen kjøres via E14 og Torget

Avganger fra Halsen ungdomsskole, Evjevegen
Fra Halsen ungdomsskole, Evjevegen kjører vi Skolegata – Innherredsvegen – Havnegata – E6

Avgang 14:32 fra Kvislabakken (Kiwi) til Skeikrysset
På denne avgangen må vi påregne ca. 3 minutter forsinkelse, på grunn av at korresponderende buss må kjøre midlertidig trase.

7703
Avgang Halsen ungdomsskole 14:25 til Jerpstad
Denne bussen kjører ut Stokmovegen via Torget til E14, opp E14 til Evja og deretter inn Ringvegen, hvor ordinær trase gjenopptas fra Stjørdalshallen. Stokkan ungdomsskole må betjenes på denne avgangen.

7705
Avgang fra Halsen ungdomsskole 8:20
Kjører Skolegata – Innherredsvegen og ordinær trase.

Stenging av Ole Vigs gate 

Avganger fra Aglo 15:15
Bussene via Kvislabakken/Kiwi betjener Kvislabakken/Kiwi og kjører fram til krysset ved Stjørdal stasjon, kjører opp Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole, Evjevegen.

7708
Avgang 7:15 fra Stjørdal stasjon til Hegra barneskole kjører Ole Vigs gate via Stjørdal Torg og ut til E14

7701 / 7706 / 7707 / 7708 / 7709 / 7710 / 7711 / 7712
Disse skoleturene kjøres via Torget til og fra Halsen ungdomsskole, Evjevegen.