Skoleskyss fra AtB - skoleåret 23/24

AtB_regionbuss.jpg
(Foto: AtB AS)

Til deg som bruker buss til og fra skolen

Som skoleelev er det mye nytt å sette seg inn i, og det å komme seg til og fra skolen er en del av dette. AtB og våre operatører ønsker at du som elev skal få en god opplevelse, og vi vil legge til rette for at det skal bli en trygg og god skolevei.

Under ligger tre dokumenter med mere informasjon om dette. 

Søknadsportal og informasjon finnes på fylkeskommunen sine hjemmesider: Skoleskyss for videregående - Digital søknadsportal - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Til deg som bruker buss til og fra skolen

Reisebevis for elever med rett til fri skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss (ITS)