Foreldremøte for avgangselever og foresatte

Husk.jpg

Informasjonsmøte for avgangselever og foresatte

Vi inviterer avgangselever og foresatte til informasjonsmøte
Sted: Røros vgs auditoriet
Tidspunkt: tirsdag 23. januar kl 18.00 -19.00

Vi ser at russetiden kan være krevende for elevene. De skal være russ samtidig som de skal forberede eksamenstiden.
Erfaringsvis så vet vi at elevene sitter igjen med både positive og negative opplevelser etter russetiden.
Vi ønsker å bidra til at denne tiden skal bli så positiv som mulig for alle elevene. Vi ønsker samtidig å informere litt om de tradisjonene russen har ved Røros vgs.

Agenda:

  • Informasjon fra Politiet
  • Informasjon fra helsesøster.
  • Informasjon fra skolens ledelse.

Med vennlig hilsen

Hilde Knutsen
Rektor.

Innbydelse