Informasjon om videregående opplæring

sjøgrønn-01.jpg

Onsdag 15. november arrangeres hospitering/utdanningsvalg for elever på 10. trinn ved alle de videregående skolene i fjellregionen.

Røros videregående skole tar imot ca 70 elever og vi starter med felles frokost i kantina.

Målet med dagen er at 10. klassingene skal bli tryggere på sitt valg av opplæringstilbud til høsten, og de blir litt kjent med videregående skole.

Tirsdag 21. november kl 18.00 – 20.30 inviterer vi elever på 10. trinn med foresatte til informasjonsmøte på Røros vgs.

Vi starter møte med generell informasjon om videregående opplæring, deretter får de mer detaljert informasjon om 3 valgfrie utdanningsprogram.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.