OD dag 16. november.

od dag

Torsdag 16. november gjennomfører elevene ved Røros videregående skole årets OD-aksjon.

Elevene gir et dagsverk til arbeid et skuddsikkert fellesskap og en skuddsikker fremtid for ungdom i Colombia.

Ungdom i Colombia står i skuddlinja mellom væpnede grupper. Militæret, politiet og kriminelle miljøer. Mange sier det er som å vokse opp i en krigssone. Ungdommen vil ha endring, ungdommen vil kjempe for en tryggere og bedre fremtid. Med penger fra årets OD-aksjon skal vi bidra til at Colombiansk ungdom skal se alternativer til vold, få verktøy til å stå imot rekruttering til kriminelle miljøer, og styrke sine ferdigheter om rettighetsarbeid og påvirkning.