Skolestart

img_4540.jpg

Velkommen til Røros videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår.
Første skoledag er 17.august med oppmøte 08.30 i Røros videregående skoles kantine.

Vi vil legge til rette for at du får en trygg og god skolestart, derfor inviteres alle elever til oppstartsamtale fredag 18. august. Vi har fokus på å skape et trygt og godt klasse- og skolemiljø for alle.

Du finner mer informasjon om skolestarten her:


Velkommen fra rektor
Velkomstbrev
Mal oppstartssamtale

Nytt skoleadminitrativt system for elever, foreldre og skole tas i bruk i år:
All informasjon her

Informasjon om elevpcordningen:
Elevpc

Her finner du alt om skoleskyss.
Skoleskyss
Her er informasjon om stipend og lån:
Lånekassen