Voksenopplæring

Røros videregående skole er en koordineringsskole for Trøndelag region sør. Du kan få vurdert om du har voksenrett, regnet ut din yrkespraksis når du skal ta fagbrev eller trenger råd om utdanning.

Sist oppdatert 13.02.2020