Voksenopplæring

Røros videregående skole er en koordineringsskole for Trøndelag region sør. Du kan få vurdert om du har voksenrett, og søke på opplæring på videregående skole i regionen.

Øyvind Sirnes
Fagleder VO og dokumentasjon
74 17 75 21 93 61 48 00
Sist oppdatert 07.11.2022