Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
 • Aktivitør

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Øvelse i ergonomi på HO vg1

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Om du liker å arbeide med mennesker og «gjøre en forskjell for andre», så er kanskje HO noe for deg.

  På vg1 lærer du grunnleggende kunnskap for å kunne velge ulike løp på vg2. Hos oss lærer du om helse og livsstil, kosthold, smitte, hvordan kroppen er bygd opp, førstehjelp, ergonomi, kommunikasjon og samhandling, hvordan være en god yrkesutøver og om de ulike yrkene du kan utdanne deg til.

  Opplæringen er både teoretisk og praktisk arbeid. Vi har seks uker ute i praksis, der du kan lære om de yrkene du kan utdanne deg til. I tillegg har elevene på HO småoppdrag fra lokalmiljøet. Vi er «Livsglede»-skole, vi samarbeider med barnehager, sykehjem, skole/SFO, og vi er med på redningsøvelse med Røros Lufthavn.

  Kommunikasjon og samarbeid med andre mennesker er fokusområder.

 • Andre år

  på tur

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Barne- og ungdomsarbeiderfag er linja for deg som liker å jobbe praktisk, lære om barns utvikling og være en som byr på deg selv. Være en som kan bety mye for våre små.

  Vi samarbeider med ulike barnehager og SFO. Det kan være hjelpene hender ved nissefest eller teater, aktivitetsdager, bakestund, juleverksted eller julebord.

  I tillegg har vi sammen med Barnas turlag arrangert reflekstur, og vi har deltatt på spillkveld for mellomtrinnet.  Vi lager også mat ute, for eksempel på skolens feltstasjon ved Femunden eller på en utflukt i nærområdet.

  BUA har hvert år hatt elever i utlandet gjennom Erasmus+, en lærerik praksisperiode på 3 uker.

  Hylles til Barne- og ungdomsarbeidere:https://ndla.no/en/subjects/subject:40/topic:1:186764/resource:1:86426

  Praktisk øvelse med pasient

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Liker du å utføre omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid, for mennesker og med ulike hjelpebehov? Er du glad i å vise empati, kommunisere og samhandle med andre?

  På vg2 Helsearbeiderfag lærer du om grunnleggende sykepleie, kroppens oppbygning og funksjoner, sykdomslære, pleie og omsorg, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold, profesjonell helsehjelp, aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte, bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi, ergonomi og førstehjelp.

  Opplæringen er både teoretisk og praktisk arbeid.  Vi har åtte uker ute i praksis, der du kan lære om hvordan du skal utføre omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Her blir du kjent med helse- og omsorgstjenestene. Du kan også søke om å ha i én av praksisperiodene i utlandet. I tillegg er vi «Livsglede»-skole.

  Empati, respekt og toleranse i samhandling med mennesker med ulike hjelpebehov er grunnleggende verdier i faget.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24