Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettside

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Arbeid i verksted

  Vg 1 Teknologi- og industrifag

  Teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner som brukes for å produsere varer og tjenester. I helt nye lokaler får du trening i å lage ulike produkter etter tegninger og instruksjon fra lærere. Som elev på TIF vil du få grunnleggende trening i alle deler av en produksjonsprosess, med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring.

 • Andre år

  Kjøring med truck

  Vg2 Transport og logistikk

  Her får du opplæring i Lager og terminaldrift, føreropplæring klasse B, sertifisert opplæring på trucker (kraner fra 2020-21), ADR- opplæring for den som skal håndtere farlig gods på vei, lastsikring og praktisk arbeide med lasting og håndtering av gods og personer.

  Våre elever får jobber som yrkessjåfører på gods og persontransport, logistikkoperatører på lager og terminaler, fagoperatør på kran innen industri, offshore eller på land, på lastebiler, mobilkraner og byggeplass- kraner.

  PLS øvelse

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere.
  Blant aktuelle lærefag på industriteknologi, finner du blant annet:

  • CNC-operatør.
  • Industrimekaniker.
  • Industrirørlegger.
  • Platearbeider.
  • Sveiser.
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Oddrun Skogåstrø
Fagleder
74 17 75 92 99 37 01 24