Bibliotekmedarbeider - vikariat med snarlig tiltredelse