Drift- og renholdsavdelingen

Biblioteket magasinkrok.png

Driftsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle tekniske installasjoner og bygninger. Skolens renholdsavdeling har ansvar for renhold av skolens bygninger.

Driftsavdelingen

Driftsteamet bidrar til at skolen er et godt sted å være for elever og ansatte ved at bygninger og uteareal har en best mulig standard.                                                                                            Det er svært mange henvendelser til drift i løpet av et år, og mange oppgaver som skal løses.

Bestilling av ordinære oppdrag:                                                                                                        Vi ønsker at du som har behov for å bestille et oppdrag eller har henvendelser om mangler som bør utbedres sender dette til: 

Akutte oppdrag:                                                                                                                                    Hvis det er oppdrag / henvendelser som er akutt må det tas direkte kontakt med driftsavdelingen på telefon 94 80 46 06

Renholdsavdelingen        

Skolens renholdsavdeling har ansvar for renhold av skolen bygninger.

Vi er helt avhengige av at alle elever og ansatte rydder etter seg og hjelper til med å holde orden.

Den enkelte elev har ansvar for:

  • at det er orden på og omkring egen pult.
  • elevene skal ikke oppbevare lærebøker, skolevesker og lignende på klasserom utenom timene, kun hvis man skal bruke rommet videre etter friminuttet
  • avfall skal tas med ut av klasserommet og kildesorteres til riktig avfallsbeholder 

 Den enkelte lærer har ansvar for:

  • å melde fra til driftstekniker dersom noe i rommet ikke fungerer slik det skal
  • sørge for at det er god orden i klasserommet og se til at den enkelte elev gjør sine plikter
  • Lærer som har siste time i klasserommet for dagen har ansvar for å se til at vinduene lukkes, rommet ryddes, tavle tørkes av og pultene og stolene settes på plass

 

 

 

Sist oppdatert 11.04.2024