Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Steinkjer videregående skole har tilbud om grunnskoleopplæring for ungdom mellom 16 og 24 år. Dette omtales ofte som en «kombinasjonsklasse», og er et samarbeid mellom Steinkjer videregående skole og Steinkjer kommune.

De som kan søke om inntak til dette tilbudet er:

  • Ungdom som har fullført grunnskolen i Norge, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring.
  • Ungdom som har fullført 9-årig allmenn grunnopplæring i utlandet, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring etterpå.

Elevene får opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. I tillegg får elevene hospitere på ulike utdanningsprogram for å gjøre seg kjent med videregående opplæring.

For ytterligere informasjon om tilbudet, les mer på Minoritetsspråklige søkere | Videregående opplæring - vilbli.no

Sist oppdatert 01.03.2023