Elektro og datateknologi

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på disse sidene:

gnizt.no

 • Første år

  Vg 1 Elektro og datateknologi

  Opplæringen i Vg1 elektro og datateknologi skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

 • Andre år

  VG2 Datateknologi og elektronikk

  Vg2 datateknologi og elektronikk handler om å utvikle elevenes kompetanse til å utføre arbeid på datateknologiske og elektroniske apparater og systemer. Programfagene handler om å bidra til å utvikle kompetanse som imøtekommer arbeidslivets behov for endringsdyktige fagarbeidere. Vg2 datateknologi og elektronikk skal bidra til å utdanne fagarbeidere som kan produsere, installere, drifte og vedlikeholde samfunnsnyttige, elektroniske systemer og infrastruktur.

  Vg2 Elenergi og ekom

  Vg2 elenergi og ekom handler om å utvikle kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. Programfagene skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innen produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi. Videre skal fagene bidra til at elevene lærer hvordan elektrisk energi brukes, og hvordan elektronisk kommunikasjon inngår i anlegg, installasjoner og utstyr. Fagene skal bidra til at arbeidslivet får kvalifiserte fagarbeidere som kan være med og bygge, drifte, vedlikeholde og videreutvikle et stadig mer teknologisk samfunn

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no