Landslinje i friidrett

Friidrett en satsningsidrett

Friidrett har lenge vært en av satsingsidrettene på Steinkjer videregående skole. Skolen har fantastiske trenings- og konkurransefasiliteter i og rundt Campus. Steinkjer er en friidrettslinje som legger til rette for toppidrett og prestasjonsutvikling. Samtidig er det på friidrettslinja ønskelig at alle som liker å drive friidrett skal få muligheten til å utvikle seg sammen med andre. Dette sammen med trenerkompetanse, helhetlig tenkning og samarbeid med klubber og krets, gjør at friidrettslinja er naturlig midtpunkt for friidrettssatsning i regionen og i Norge. 

Spisset toppidrett

Friidrettstilbudet tilfredsstiller også Olympiatoppens krav til spissa toppidrett.Spissa toppidrett er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag Fylkeskommune. Skolen får tilført ekstra ressurser for å gi tettere oppfølging av utøvere som satser på et høyt sportslig nivå. I all hovedsak blir ressursene brukt til økt treneroppfølging. Uttak av elever for spissa toppidrett foretas i samarbeid mellom skolen, særidrettene og Olympiatoppen Midt-Norge.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

 

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

 

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Idrettsfag

 • Andre år

  Vg2 Idrettsfag

 • Tredje år

  Vg3 Idrettsfag

 • 4. år

  Vg4 Spisset toppidrett

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no