Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Steinkjer videregående skole kan bidra til at du som elev får den veiledningen du trenger for å få en god skoletid hos oss.

Rådgiverne i elevtjenesten ønsker å bistå deg med ulike spørsmål og utfordringer. Trenger du veiledning eller hjelp, så ta kontakt.

Nedenfor finner du informasjon om de ulike funksjonene i skolens elevtjeneste. Hilde Stubbe Hynne er leder for elevtjenesten.

Er du usikker på hvem du skal henvende deg til, kan du spørre i skolens servicetorg. 

Kontorsted: bak servicetorget, i bygg B